Dessa sidor är en scrapbook om både det jag arbetar med och intresserar mig för, somt på svenska och somt på engelska.
These pages are a scrapbook about things that I work with and interests me, some in Swedish and some in English.