Från bytes till atomer

Länkar till sajter som kan vara användbara:


Svensk leverantör av Ultimakerprinter med sidor om material, manualer, felsökning etc:

http://3dverkstan.se/


Ultimakers sajt från vilken man bland annat kan hämta Cura, mjukvaran till Ultimaker:

https://ultimaker.com/


En online CAD-applikation där man kan skapa och förändra objekt för utskrift:

https://www.tinkercad.com


Mycket innehållrik sajt där man kan dela och hämta objekt för utskrift: 

https://www.thingiverse.com/


Sajt med många skannade konstobjekt:

https://www.myminifactory.com/scantheworld/


En biomedicinsk community för 3d-printing:

https://www.embodi3d.com/


Applikation för att rita i 3d:

https://www.sketchup.com/


Blockprogrammering i webapplikation för 3d-design:

http://beetleblocks.com/


Ett sätt att skriva ut från iPad med hjälp av en WiFi-box:
www.doodle3d.com/wifi-box


Om att skanna 3d-objekt med XBOX Kinekt för utskrift:

https://youtu.be/h06BdI3V1UI


http://www.hoffman.engineering/tutorial/3d-scanning-at-home-using-an-xbox-360-kinect/