3d-printing

Från bytes till atomer

Länkar till sajter som kan vara användbara:

Svensk leverantör av Ultimakerprinter med sidor om material, manualer, felsökning etc:

http://3dverkstan.se/

Ultimakers sajt från vilken man bland annat kan hämta Cura, mjukvaran till Ultimaker:

https://ultimaker.com/

En online CAD-applikation där man kan skapa och förändra objekt för utskrift:

https://www.tinkercad.com

Mycket innehållrik sajt där man kan dela och hämta objekt för utskrift:

https://www.thingiverse.com/

Sajt med många skannade konstobjekt:

https://www.myminifactory.com/scantheworld/

En biomedicinsk community för 3d-printing:

https://www.embodi3d.com/

Applikation för att rita i 3d:

https://www.sketchup.com/

Blockprogrammering i webapplikation för 3d-design:

http://beetleblocks.com/

Om att skanna 3d-objekt med XBOX Kinekt för utskrift:

https://youtu.be/h06BdI3V1UI

http://www.hoffman.engineering/tutorial/3d-scanning-at-home-using-an-xbox-360-kinect/