Dessa sidor är en scrapbook om både det jag arbetar med och intresserar mig för, somt på svenska,somt på engelska och något på spanska.

These pages are a scrapbook about things that I work with and interests me, some in Swedish, some in English y un poco en español.