คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วิทยาเขตอุดรธานี

โครงสร้างสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา(นิเทศศาสตร์) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบโควต้า) สมัครฟรี ด่วนรับจำนวนจำกัด

ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2562

สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบทั่วไป รอบ3 ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป 113.53.230.190:81/ipe_udt/ent_user_register.php

สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ***สมัครได้ตามลิงค์ด้านล่าง


ขอแสดงความยินดีกับสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ของคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ซึ่งได้มีการเลือกตั้งในวันที่ 24 เมษายน 2562

ประกวดภาพถ่ายแห่งปี 2562 หัวข้อ "เมืองแห่งอนาคต : Future Cities"

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมประกวด สามารถดูรายละเอียดได้ตามลิงค์ด้านล่าง

http://contestwar.com/contest/14387

หนังสั้นเพื่อการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนักแสดงทั้งหมดเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

Freshy Boy & Girl 2018


ไหว้ครู 2561


วีดีโอ แนะนำคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

การเดินทางให้ประสบการณ์ใหม่ๆ เราเสมอ ยิ่งเดินทางยิ่งได้ค้นพบ เราจะเป็นผู้ถ่ายทอดให้คุณเอง

ให้น.ศ. ชั้นปีที่ 2-4 ลงทะเบียนในระบบ E-Education

และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ธนาคาร/ฝ่ายการเงิน

ภายในวันที่ 20-31 กรกฎาคม 2561

หนังสั้นเพื่อการประชาสัมพันธ์การเปิดรับนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา

บรรยากาศการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบทั่วไป (รอบ2) ของวันที่ 4 มิถุยน 2561 มีนักศึกษาเข้ารายงานตัวอย่างคับคั่ง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับมัทยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เผื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี