Huwelijksvoorbereiding

De cursus "Eén worden en één blijven" is een christelijke cursus, die ontwikkeld is
met het oog op de voorbereiding op het huwelijk van aanstaande bruidsparen.

In een tijd waarin een behoorlijk percentage huwelijken na verloop van tijd eindigt in een scheiding,
heeft het zijn waarde om aanstaande echtparen concrete handvatten aan te reiken
hoe ze na hun trouwdag de eenheid in hun huwelijk kunnen voeden en koesteren.
Dat wil niet zeggen, dat je daardoor alle scheidingen kunt voorkomen,
maar een cursus huwelijksvoorbereiding kan wel degelijk preventief werken.
Reden genoeg om aanstaande echtparen de mogelijkheid te bieden
om zich voor te bereiden op het huwelijk door middel van een voorbereidingscursus.
Deze cursus zal jaarlijks in het voorjaar aangeboden worden.

Bij de cursus is een uitgebreid draaiboek/handleiding gemaakt, zodat de cursus ook door vrijwilligers verzorgd kan worden.
Ook is het mogelijk de cursus door mij te laten verzorgen.
Op deze manier hoop ik dat de cursus zijn weg mag vinden naar veel aanstaande bruidsparen.
Dat veel stellen er hun winst mee mogen doen bij het opbouwen van een sterk en gezond huwelijk.

Opbouw en inhoud van de cursus.

De cursus is opgebouwd uit 4 bijeenkomsten. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Avond 1: het huwelijk als waardevol geschenk
Door het huwelijk verbinden man en vrouw zich aan elkaar, gaan ze een eenheid vormen. Het huwelijk is Gods geschenk aan mensen om de liefde tussen man en vrouw te beschermen en te laten groeien. Toewijding en trouw vormen belangrijke basisvoorwaarden voor het goed houden van je huwelijk.

Avond 2: blijf elkaar liefhebben
Tijdens deze bijeenkomst wordt nader stil gestaan bij het liefhebben van elkaar. Wat is liefde en hoe kun je elkaar met behulp van de 5 liefdestalen je liefde tonen?

Avond 3: blijf met elkaar verbonden: over communicatie en omgaan met conflicten
We staan stil bij de vraag hoe je als man en vrouw met elkaar verbonden kunt blijven. Daarvoor is een open hartscontact met elkaar belangrijk. Communicatie vormt de sleutel tot het hart van de ander. Conflicten kunnen zomaar een belemmering vormen voor de intieme band met elkaar. Daarom is het belangrijk dat je leert hoe je omgaat met negatieve gevoelens en irritaties in het huwelijk, zodat conflicten geen belemmering voor het open hartscontact met elkaar gaan vormen.

Avond 4: seksualiteit en omgaan met vruchtbaarheid
Deze bijeenkomst wordt er aandacht besteed aan het opbouwen en onderhouden van een goede seksuele relatie, waarin het één-zijn van man en vrouw gevierd mag worden. Daarnaast aandacht voor hoe verantwoord om te gaan met de vruchtbaarheid in het huwelijk.

Algemene gegevens
Alle aanstaande bruidsparen willen we van harte uitnodigen om deel te nemen aan deze leerzame en gezellige cursus.
De cursus wordt gegeven door het echtpaar Gert en Hillie Snoeijer bij hen aan huis (Wier 8 te Baflo).

Meedoen?
Dat kan! Je kunt je opgeven via steunpunt@growinglove.nl of telefonisch bij Gert en Hillie Snoeijer 0595-422431.
Er is ruimte voor 4-8 stellen.