Driftproblemer

Min vandmåler er gået i stykker

Du skal snarest mulig kontakte vandværket 4015 2224 eller 4070 1958. I de fleste tilfælde vil måleren blive skiftet uden beregning, men har du selv været skyld i beskadigelse af måleren (f.eks. ved frostsprængning), vil du få en regning på en ny måler.

Jeg har et utæt vandrør

Kontakt snarest en autoriseret VVS Installatør. Alt vandspild der sker i din ejendom og ud til stophanen er dit ansvar. Du skal selv betale alle omkostninger, samt for vandforbruget. Bemærk, at vandforbruget hurtigt kan blive en bekostelig affære, idet du både skal betale til vandværket, til told & skat (moms og vandskat) samt til kommunen (vandafledningsafgift) og vandværket eftergiver ikke afgifter på grund

af vandspild.

Utæt eller overrevet vandrør

Ved utæt eller overrevet vandrør før vandmåleren, skal du hurtigst mulig kontakte vandværket på 4015 2224 svares ikke så 4070 1958.

Klageregler efter 1. oktober 2015

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

www.forbrug.dk