Min vandmåler er gået i stykker
Du skal snarest mulig kontakte vandværket 4015 2224 eller 4070 1958. I de fleste tilfælde vil måleren blive skiftet uden beregning, men har du selv været skyld i beskadigelse af måleren (f.eks. ved frostsprængning), vil du få en regning på en ny måler.

Jeg har et utæt vandrør
Kontakt snarest en autoriseret VVS Installatør. Alt vandspild der sker i din ejendom og ud til stophanen er dit ansvar. Du skal selv betale alle omkostninger, samt for vandforbruget. Bemærk, at vandforbruget hurtigt kan blive en bekostelig affære, idet du både skal betale til vandværket, til told & skat (moms og vandskat) samt til kommunen (vandafledningsafgift) og vandværket eftergiver ikke afgifter på grund 
af vandspild.

Utæt eller overrevet vandrør
Ved utæt eller overrevet vandrør før vandmåleren, skal du hurtigst mulig kontakte vandværket på  4015 2224 svares ikke så 4070 1958

Klageregler efter 1. oktober 2015
Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for: 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby