Huishoudelijk reglement 

Sint-Lievenskring

praktische afspraken voor alle gebruikers

Gebruik van de zaal kan enkel na reservatie

Het bestuur houdt het recht de huur van de zaal te ontzeggen aan mensen die het gebruikersreglement niet respecteren. 

De brandverzekeringspolis van de VZW omvat een "afstand van verhaal" clausule tegenover derden die de zaal huren of gebruiken. 

In het bijzonder in gevallen waarbij de zaal op opeenvolgende dagen aan verschillende gebruikers wordt verhuurd hebben de huurders maar recht op gebruik van de zaal na afloop van het gebruik door de vorige huurders.

Bij het betreden van de zaal

 • Noteren meterstanden (verwarming en elektriciteit)
  • in het logboek (ligt bij de meters)
  • op het gebruikersformulier
 • Indien nodig: aanzetten boilers (schakelaars in zekeringkast op het podium); voor uw comfort raden we aan deze aan te zetten vier a zes uur voor het eigenlijk gebruik.
 • Indien nodig: aanzetten verwarming (voor uw comfort: liefst vier a zes uur voor het eigenlijk gebruik):
  • Aanzetten gebeurt met een sleutel (vlakbij de zekeringkast, op het podium).
  • Grote en kleine zaal worden bediend door afzonderlijke thermostaten.
  • Bij gebruik van de kleine zaal: let erop dat de deur naar de keuken open blijft (anders kan de koude lucht niet worden afgevoerd en ontstaat er overdruk, waardoor de nieuwe warme lucht niet meer in de kleine zaal kan geperst worden).
  • gebruikers zorgen zelf voor toiletpapier, zeep en handdoekjes in de toiletten (het aanvullen van de papieren handdoekjes wordt bij onderhoud zaal gedaan)
  • voor grotere organisaties hoort de gebruiker extra glazen af te huren bij de drankhandelaar.
 • Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor desgevallende auteursrechten (billijke vergoeding, SABAM enz.).

Gebruik:

 • Houd de nooduitgang steeds vrij:
  • Binnen (geen stoelen of tafels plaatsen voor de deur)
  • Buiten (geen autos parkeren voor de deur)
 • Gebruik de binnenkoer niet als parking tijdens de activiteit (vrij houden voor eventuele tussenkomst van hulpdiensten)
 • Laat de uitrit achteraan de tuin aan de overkant van de binnenkoer steeds vrij (bemerk dat deze uitrit uitgeeft op een gemeenteweg; niet op grond van de VZW).
 • Respecteer de nachtrust van de buren. Uiteraard wordt iedere gebruiker geacht de wet op geluidsoverlast te respecteren (in geval van overlast is de gebruiker aansprakelijk). Het bestuur houdt zich het recht voor om de zaal niet meer te verhuren aan gebruikers die deze regels niet respecteren.
 • Om geluidsoverlast te vermijden moet de deur van de nooduitgang gesloten blijven wanneer een muziekinstallatie gebruikt wordt. Gebruikers die in het bijzonder deze regel overtreden worden in de toekomst als gebruiker geweerd.
 • Gebruikers mogen de sleutel onder geen beding doorgeven aan derden. 
 • Houd er rekening mee dat de zaal niet verschilt van een gewoon huis: het is niet ongewoon dat er wat spinnenwebben hangen. Als iedereen handelt zoals thuis en opkuist, houden we de zaal relatief netjes.
 • In het straatje naar de Sint-Lievenskring staat een - beschermde - exotische boom. Die verliest helaas in oktober-november zijn vruchten, wat een markante geurhinder veroorzaakt. Voeten vegen is de boodschap.
 • Houd er rekening mee dat het servies en bestek niet wekelijks gebruikt wordt en controleer of reiniging voor gebruik nodig is.

Bij het verlaten van de zaal

 • Behoudens expliciet anders afgesproken dient te zaal verlaten te zijn ten laatste om 07:00 uur ’s ochtends (na gebruik).
 • Kleine (grijze) tafels in de kleine zaal.
 • Grote tafels (met bruine plooistoelen) in de grote zaal voor het gebruik als refter door de school, volgens plannetje aan de binnendeur.
 • Overig materiaal stapelen (op de plaats zoals aangegeven op het plannetje in die berging):
  • Plooitafels
  • Planken en schraagjes
  • Oranje stoelen
  • Overige bruine plooistoelen stapel in de karretjes en nadien in de berging plaatsen (de plooistoelen om de 15 stoelen "schranken", zodat de zaak in evenwicht blijft).
 • Servies en bestek op de voorziene plaatsen in de keuken
 • Vuilbakjes in de toiletten leegmaken 
 • Huisvuil, papier en glas meenemen (ook al lijkt het “niet de moeite”); we moeten hier heel gedisciplineerd zijn, om een sneeuwbaleffect - of ongedierte - te vermijden. Enkel indien het huisvuil binnen de 36 uur wordt opgehaald kunnen de vuilzakken op het Sint-Lievensplein aan de kiosk (niet op de hoek van het straatje) worden achtergelaten.
 • Toogfrigos afzetten (schakelaars aan de toog; niet in de zekeringskast)
 • Boilers afzetten (in de zekeringskast).
 • Verwarming afzetten (met de sleutel, bij de zekeringskast).
 • Meterstanden noteren, en het formulier overhandigen aan Wim De Vuyst (de afrekening wordt later bezorgd).
 • Opkuis van alle gebruikte ruimtes (vegen / schuren / dweilen indien nodig). Uitzondering: enkel voor particuliere huurders (niet voor verenigingen) gebeurt deze opkuis door vrijwilligers van de VZW Parochiale Werken.
 • De zaal slotvast achterlaten. 
 • Eventuele defecten of breuken signaleren aan Geert Wattez (0494/27.69.34) of Wim De Vuyst (0474/29.68.09)