Sinserio - Sin Serio

Wie?
Sinserio, een Leuvens koor, bestaande uit een 20-tal hobbyzangers van diverse leeftijd en pluimage. Momenteel ladies only.

Wat doen we?

Zingen natuurlijk!
Samen. Meerstemmig. Enthousiast. Doorleefd. Oprecht.
Oude muziek en ook hedendaagse pareltjes:
kijk in
ons curriculum.
Alleen of soms in samenwerking met andere koren of muzikanten.

Waarom?
Voor ons plezier!
Omdat we graag zingen.
Omdat we onze stem willen trainen.
Omdat we er zen van worden.
Omdat we niet anders kunnen :-)

Waar en wanneer?
Repetities zijn op zondagavond, om de twee weken, in de Leo XIII-kapel.
Regelmatig organiseren we of doen we mee aan een concert of evenement.
Meer info in de kalender en bij de contactgegevens

Wil je er bij komen?
Lees hier of Sinserio iets voor jou is

Who?
Sinserio, a choir consisting of  hobby singers of various ages and backgrounds. Leuven is our home town. For now, we sing ladies only.

What's the purpose?
Singing of course!
Together. Polyphonic.
E
nthusiastic. Passionate. Sincere.
From medieval to contemporary: just look at our playlist.
On our own or in collaboration with other choirs and musicians.

Why?
Just for fun!
Because we love it.
To relax.
Because we are incomplete without :-)


Where and when?
Rehearsals are every other Sunday evening, in the Leo XIII Chapel.
We regularly organize concerts and participate in events.
More information can be found on the calendar and in contact information.


Want to join us?
Come and see if Sinserio suits you.