Holbæk Sejlklub

Nyheder

Sejladsudvalget har valgt at stoppe.

Bestyrelsen har på Facebook læst, at sejladsudvalget har besluttet at fratræde.

Uanset måden sejladsudvalget har valgt at trække sig på, vil vi fra bestyrelsen side sige udvalget en stor tak for mange gode onsdagssejladser og anden kapsejladsaktivitet, som i udvalgets tid er blevet afviklet.

Også for mange ristede pølser med brød og øl, som er blevet langet over diske efter sejladserne. Det har medlemmerne virkeligt påskønnet.

En stor tak for indsatsen til Henrik, Steen, Knud Erik og Arne.

Vi er i fuld gang med at etablere et nyt sejladsudvalg.

Pbv.

Ole Poulsen, fmd.

Holbæk Sejlklub

9395 9813

Konvertering af siden er i gang, så der er nogle links der ikke virker. Der arbejdes på sagen. Beklager ulejligheden.

Materiale til hjemmesiden

Har du nyt til hjemmesiden, kan du indsende materialet til Webmaster på denne e-mail: webmaster@holbaek-sejlklub.dk Det vil være en stor hjælp. hvis du husker at anføre hvilket udvalg eller menupunkt på hjemmesiden dit materiale hører til.