Holbæk Sejlklub

Nyheder


18. december 2021

Corona er desværre tilbage.

Det betyder, at du skal bære mundbind, når du opholder dig i vores klublokaler.
Pbv.
Ole Poulsen


Kabyssen.

Kunne du tænke dig at tage ansvar for vores kabys?
Posten er ledig, og du kan henvende dig til bestyrelsen for at få mere at vide om opgaven.

November 2021

Sejladsudvalget.

Vi har fået etableret et nyt sejladsudvalg.

Niels Gaarde Bendtsen har tilbudt at stå for udvalget.

Udvalget har desuden ansvaret for udlægning/hjemtagning af bøjer.

Niels har allerede samlet et hold af hjælpere, så vi regner med, at der bliver mange og gode kapsejladser både for dem med målebrev, men også som noget nyt for dem, som bare vil sejle med som flagsejlere.

Salget af grillpølser efter kapsejladser er en vigtig social aktivitet og meget værdsat blandt sejlere.

Er du parat til at hjælpe til med f.eks. ristning af pølser eller hjælpe til med aktiviteter på vandet, så kontakter du Niels.

Vi kan godt bruge lidt flere hænder, og er vi flere, som kan afløse hinanden, så behøver man ikke møde op hver gang, der er aktivitet.

Pbv.

Ole Poulsen

Fmd.

Konvertering af siden er i gang, så der er nogle links der ikke virker. Der arbejdes på sagen. Beklager ulejligheden.

Materiale til hjemmesiden

Har du nyt til hjemmesiden, kan du indsende materialet til Webmaster på denne e-mail: webmaster@holbaek-sejlklub.dk Det vil være en stor hjælp. hvis du husker at anføre hvilket udvalg eller menupunkt på hjemmesiden dit materiale hører til.