Science & Art Consultancy

Natuurwetenschappers en beeldend kunstenaars hebben gemeen dat zij de (macro- en micro-) wereld waarin we leven willen visualiseren. Met hun verbeeldingskracht creëren zij modellen, waarbij het gebruik van materialen, vormen en kleuren essentieel is.

Kunst is (en wordt) dan ook vaak geïnspireerd door de natuurwetenschappen - zie voor een fascinerend voorbeeld de viral sculptures van Luke Jerram: www.lukejerram.com . Omgekeerd kan natuurwetenschappelijke beeldvorming veel weg kan hebben van een kunstuiting - zie de in Museum Boijmans Van Beuningen gehouden expositie Schoonheid in de Wetenschap, samengesteld door prof. Hans Galjaard.

De moleculair-biologische researchprojecten die werden uitgevoerd in mijn wetenschappelijke onderzoeksgroep aan de Vrije Universiteit (zie curriculum vitae) hebben me in het verleden geïnspireerd tot het schilderen van ‘science & art collages’. Enkele voorbeelden staan op deze Webpagina.

Na mijn emeritaat aan de Vrije Universiteit heb ik besloten mijn expertise in te zetten ten behoeve van educatieve projecten op het gebied van Kunst & Cultuur (Science & Art Consultancy). Kunst- en cultuureducatie is gericht op het leren ontwikkelen van kunstzinnige talenten en vaardigheden in de ruimste zin.

Pim Mager, Amstelveen