Cerere pentru contributii

Cerere pentru contributii

 

Mult stimaţi şărbăceni!

Dragi consăteni, anii zboară vertiginos, în curând se vor împlini patru decenii de când satul nostru drag, sperăm pentru mulţi, nu mai există, fiind exclus chiar şi din analele statului, de pe hărţile administrative şi geografice. Nimeni până acum nu ştie precis cum a dispărut în ocean Atlantida în antichitate. Noi, însă, cei care ştim în ce împrejurări a fost scufundat în apele Prutului satul nostru, suntem obligaţi să transmitem generaţiilor următoare imaginea satului de baştină care se mai păstrează în memoria noastră.

Credem că a sosit de-acum timpul de-a eterniza într-o anumită măsură acest sat prin apariţia celei de a doua ediţii a cărţii ,,Şarbaca - satul de sub apă" într-un volum mai amplu, completând-o cu noi detalii, amănunte, mărturisiri şi impresii la care şi dumneavoastră aţi fost martori oculari. Credem că orcine, care doreşte şi are ceva de spus în această privinţă -poate să vină cu propriile viziuni. Ca să ne fie mai uşor a îndeplini intenţiile noastre, se propune a ne conduce de următoarele doleanţe, care pot servi drept criteriu, dar, bineînţeles, pot fi şi modificate sau completate, având acces liber de a v-a expune pe marginea subiectului.

Scrieţi mai întâi dacă ştiţi ceva despre cum s-a dezvoltat satul în perioada interbelică, cea postbelică, dar şi pe timpul sovietic. Apoi - cum s-au desfăşurat evenimentele când au sosit „eliberatorii", cu ale lor deportări şi colectivizare forţată. Care a fost soarta celor deportaţi, dar şi a descendenţilor din aceste familii.

Ce amintiri aveţi sau aţi auzit de la părinţi şi rude cum a început cel de-al Doilea Război Mondial, căci şărbăcenii au fost cei care încă în primele ore ale zilei de 22 iunie 1941 au văzut cu ochii proprii şi nu din auzite cum a început războiul, dar şi cum se comportau militarii sovietici la întoarcere în martie 1944.

Tot în aşa mod descrieţi despre foametea anilor 1946-47. Dacă ştiţi ceva despre originea numelui de familie, ar fi bine să vă expuneţi cu argumente şi în acest sens. De asemenea, puteţi oferi date şi informaţii despre arborele genealogic : străbunei, bunei, părinţi, copii, nepoţi şi soarta lor. Nu uitaţi de tradiţiile din sat, de relaţiile cu românii de peste Prut, precum şi cu grănicerii. Vă puteţi exprima şi privind atmosfera generală în sat pe timpul guvernării româneşti, a sovieticilor, dar şi cum vă descurcaţi în prezent, după declararea Independenţei. Mai detaliat descrieţi cum a fost când aţi părăsit satul, lăsând sub apă pragul casei părinteşti. Unde locuiţi în prezent şi dacă vă mai amintiţi de satul natal şi cei de făcut ca să nu dispară complet sentimentul, ataşamentul şi dorul de baştină.

Veniţi cu cele mai impresionante, în viziunea dumneavoastră, bineînţeles, exemple, fapte şi acţiuni pentru comunitate şi societate.

Pregătiţi pentru tipar cât mai multe fotografii de epocă din arhiva personală.

 

Efortul pentru ediţie şi la asumat jurnalistul şăbăcean - Boris Parii.

Materialele le expediaţi la:

adresa: MD 2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165, blocul Laboratorul Central de Cercetări Ştiinţifice, biroul 409 - pentru Ion Parii,

e-mail : www.nespharm@scentist.com

 

Telefoanele de contact pentru Ion Parii:

·     serv.(+3 73 22)205239,

·     dom.(+37322)520867,

·     mob. 079299604;

pentru Boris Parii:

·     dom.( -37322)722759,

·     mob. 069165786.

Într-un ceas bun! Aşa să ne ajute Dumnezeu! Comitetul de iniţiativă al membrilor Asociaţiei obşteşti „Şarbaca-satul de sub apă -", preşedinte - Ion Costeţchi, orăşelul Râşcani.