صالح صحابه تبریزی

استادیار اقتصاد دانشکده ی اقتصادِ دانشگاهِ اُکلاهُما

(Journal of African Business) عضو هیأت بررسی مقالات ارسالی به نشریه ی کسب و کار در آفریقا

کارنامک دانشگاهی

علایق پژوهشی

تجارت و مالیۀ بین الملل

اقتصاد توسعه، نوآوری، و رشد

تحصیلات دانشگاهی

دکترای اقتصاد -- دانشکده ی اقتصاد دانشگاه ویسکانسین - میلواکی، فارغ التحصیلی: بهار ۱۳۹۴

مطالعات پیشرفته در پژوهش های سیاست گذاری اقتصاد بین الملل -- مؤسسه ی اقتصاد جهان کیل، فارغ التحصیلی: تابستان ۱۳۸۹

کارشناسی ارشد اقتصاد بین الملل و مالیه -- دانشکده ی اقتصاد و مدیریت دانشگاه ماگدبورگ، فارغ التحصیلی: تابستان ۱۳۸۸

کارشناسی اقتصاد -- دانشکده ی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، فارغ التحصیلی: تابستان ۱۳۸۶

مقاله های منتشر شده

آزمونی بر تاثیر پوشش رسانه ای بر گزینش مقصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی (به همراه ربکا نیومَن و لارِل اَدِمز)

منتشر شده در: International Review of Applied Economics، تابستان ۱۳۹۷

درباره ی بهره وری و بُرون-سپاریِ فرامرزیِ اموراتِ مرتبط به نوآوری

منتشر شده در: Economics of Innovation and New Technology، تابستان ۱۳۹۶

درباره ی منافع بُرون-سِپاریِ فرامرزیِ اموراتِ مرتبط به نوآوری

منتشر شده در: Southern Economic Journal، تابستان ۱۳۹۴

مقاله های کاری

درباره ی قیمت هایِ نسبی و صارداتِ صنعتی (به همراه ربکا نیومَن)، پاییز ۱۳۹۶

ارزیابی تاثیرات افزایش نرخ ارز بر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه ی صنعتی در اقتصادی کوچک و باز (پیوند به مقاله)، پاییز ۱۳۹۵

آزمونی بر فرضیه ی آموختن در پیِ صادرات (به همراه ناتالیا ترافیمنکو) -- مجموعه مقاله های کاری موسسه ی اقتصاد جهان کیل (پیوند به مقاله)، پاییز ۱۳۸۹

نوشته های کوتاه فارسی

در دوران تحصیلات کارشناسی، با «یاس نو»، «وقایع اتفاقیه» و «آیین» همکاری می کردم:

نمونه: ترجمه ای در آیین، دی ماه ۱۳۸۵

در تابستان ۱۳۹۳ نیز با «دنیای اقتصاد» و «تعادل» همکاری کردم:

درباره ی تجارت منطقه ای، دنیای اقتصاد، تیر ماه ۱۳۹۳

در معرفی ترجمه ای از کتاب «چرا ملت ها شکست می خورند؟»، تعادل، تیر ماه ۱۳۹۳

حاشیه ای بر فرآیند گزینش دانشجویان تحصیلات تکمیلی در اقتصاد، دنیای اقتصاد، مرداد ماه ۱۳۹۳

درباره ی مزیت نسبی، تعادل، شهریور ۱۳۹۳