Over ons

De Stedelijke Werkgroep Rouwzorg Amsterdam is een samenwerkingsverband tussen verschillende non-profit-organisaties die zich bezig houden met rouwzorg in Amsterdam.
De Stedelijke Werkgroep Rouwzorg Amsterdam stelt zich ten doel:

  • wegwijzer te zijn naar rouwactiviteiten in Amsterdam voor nabestaanden, hun omgeving en verwijzers.
  • de kwaliteit van de rouwzorg te verhogen
  • de aandacht voor rouw te vergroten
  • behoefte en aanbod van rouwzorg op elkaar af te stemmen 
  • eenzaamheidsproblematiek in de grootstedelijke samenleving verlichten
 
We maken onderscheid tussen:

een vast aantal bijeenkomsten waarin mensen in een veilige omgeving kunnen praten over hun verlies
 
gesprekken met een hulpverlener voor mensen die behoefte hebben aan persoonlijke aandacht
 
open bijeenkomsten aan de hand van thema's voor iedereen die met rouw te maken heeft.

wandelend praten over rouw