Links

http://www.steunbijverlies.nl/: voorheen LSR Landelijk Steunpunt Rouw)
een centraal punt waar iedereen terecht kan voor informatie, publicaties en voorlichting over rouw en verlies, rouwtelefoon, literatuurlijst en een bestand van het aanbod aan rouwzorgverleners

https://www.uu.nl/organisatie/ambulatorium/hulp-aan-jeugdigen/rouw
 een hulpverleningsinstelling van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Er werken verschillende medewerkers die zich gespecialiseerd hebben in rouw en verliesverwerking. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen er terecht voor hulpvragen die betrekking hebben op rouw en verliesverwerking 

http://www.rouwhulp.nl/: Informatie over het programma ROUWHULP, een vroegtijdige, preventieve behandeling voor kinderen en jongeren in rouw

Website van Paul Boelen: informatie over wetenschappelijk onderzoek naar rouw en verliesverwerking

Stichting Achter de Regenboog: voor ouders/verzorgers en kinderen, maar ook voor leerkrachten, hulpverleners en andere belangstellenden. Men kan er terecht voor steun en raad voor, tijdens en na het overlijden

Stichting Kind en Rouw: heeft tot doel om voorlichting te geven aan kinderen en ouders als er een familielid of belangrijke ander is overleden
 
http://rouwverwerking.startpagina.nl/: een verzameling van websites voor iedereen die een rouwproces doormaakt met als doel te troosten en te steunen

Rouw.nl:
algemene en uiteenlopende informatie over rouw en verliesverwerking, links lotgenotengroepen


http://www.jjgv.nl/
: een lotgenotensite bedoeld voor mensen die op een jonge leeftijd hun partner zijn verloren

http://www.broederzielalleen.nl/: richt de aandacht op het verlies van een broer of zus en wil een bijdrage leveren aan maatschappelijke erkenning en erkenning van rouw van broers en zussen

http://www.verlaatverdriet.nl/: voor mensen die als kind een of beide ouders hebben verloren Mieke Ankersmid / Titia Liese

https://rouwverwerking.mirro.nl/: online zelfhulpmodule om zelf aan de slag te gaan met je verlies. Informatie, oefeningen, verhalen ervaringsdeskundigen

http://www.pratenoververlies.nl/ : Iedereen kan hier gratis chatten over verlies en rouw


http://www.hulplijnamsterdam.nl/  : (Voorheen Sensoor Amsterdam) Voor een vertrouwelijk anoniem telefoongesprek 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen per week

http://www.respijtwijzer.nl/ : Voor het tijdelijk overdragen van de zorg

http://www.korrelatie.nl/: geeft telefonisch en online anonieme, psychosociale hulp aan iedereen die hierom vraagt

http://www.ypsilon.org/: vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde psychotische kwetsbaarheid. Organiseert o.a. bijeenkomsten voor nabestaanden na zelfdoding
 
http://www.vook.nlZelfhulporganisatie van ouders van een overleden kind. Per regio zijn er contactmiddagen of avonden, inloopbijeenkomsten

http://www.zorgenzelfdoding.nl/  Zelfhulpgroep Nabestaanden na zelfdoding Zaanstreek-Waterland & Omstr., Parkzicht 45, Koog aan de Zaan

http://www.eo.nl/geloven/programma/bakkie-troost/over-het-programma/ Wat troost je als je verdriet hebt? T.V. programma over bijzondere ontmoetingen op een begraafplaats met mensen die te maken hebben gehad met verlies.

http://www.radiosteunkous.nl/rouw/ Joke Schippers vertelt in Radio Steunkous over rouw. Radio steunkous is een radioprogramma op Salto Amsterdam en een initiatief van de wijkverpleging van Buurtzorg Amsterdam

http://www.ikmisje.tv digitale gedenk- en ontmoetingsplaats met dagelijks nieuwe artikelen, blogs en interviews. Sluit aan op t.v. programma van
 E.O." ik mis je ", nieuwe titel voor "Bakkie troost"
http://verlaatverdriet.nu/   informatie over de gevolgen van jong ouderverlies op de langere termijn.
 
http://www.idavanderlee.nl/ Studio Ritual Art: Ida van der Lee bedenkt als kunstenaar rituelen om te herdenken