Peştera 6S de la Mânzăleşti/ Meledic, cea mai mare în sare din lume, Subcarpaţii Vrancei

click! THE LONGEST SALT CAVE IN THE WORLD

Peştera (the cave) 6S de la Mânzăleşti one of the largest salt cave in the world; see below all pages (236), photos (253) and maps (37), files 1-9

click! LA PLUS LONGUE GROTTE EN SEL DU MONDE

253 fotografii explicate, 33 hărţi, 2 planşe hartă de mari dimensiuni, 2 desene. Ca să aveţi toată revista, descărcaţi din baza acestei pagini fişierele ataşate 1-9.

alte informaţii despre zonă


De la dreapta, Gabriel Silvăşanu, Eva Roman, Ică Giurgiu; cartăm şi ne apropiem de primul record mondial al speologiei din România.

cuvinte din sumar


munţii hartă România Giurgiu Mitrofan Peştera Silvăşanu activă Sării 6S Mânzăleşti topografiat cartat Roman Vădeanu diapozitive Hazaparu Solomon record mondial dezvoltare denivelare extensie indice ramificare colmatată cartare Sandeschi Mihalce catarg escaladă explorare 7S Codescu Sările Andreescu Chiriloi Jgheab Sărăţel cartare avene cavităţi Miclăuş Radu decolmatări subteran acvatică Vlădulescu Rădulescu Oprea speologia Clubul Emil Racoviţă Bucureşti derocări poziţii continuări Săreni măsurători temperatură probe resturi vegetale mostre formaţiuni aluviuni cavitate studiul chimic Pupăzeanu Linţea peşteri uvale uvală joncţiune Constantinescu Ţintea Dumitru Istvan analize Râmnicu Jitia Cerbu Vintileasca Sarea Roşie sare gips Cândea Lohin plante ponoare lapiezuri gresie vârf Masa Bucur chimice microbiologice paleontologice Meledic exocarst Lopătari lacuri păduri Ivăneţu schituri stâncă ghid Buzăului Posea Ielenicz Jgheabului confluenţă Grunj tuf crustă pârâul marne salifere pâlnii doline argile viaţă specii avifaună Gâştescu Driga Lacul Castelului Grădinii structură foraje conţinut NaCl industrială acvitanian chei marmite cruste cristale compuşi concreţionat frunză talveg lichid salin debit Trestioara fântână cătină arbust canioane creste eroziune extensie anemolite canion tunel calcar meandre argilă antitetică peşteri pitoane cilindrice gheaţă horn mondial plan drenaj curgere presiune surplombat fisurat cartat portal puţ datare stalactite concreţiuni nehalogenaţi săruri oxid mangan speleoteme coloane macrocristale rădăcini stalagmite prelingere gravitaţional microgururi capilară coraloide incrustaţii anthodite conopide cristalictite excentrite bazin sedimente rulat arbori Todor Cercetări Speologice difractie RX analize Baia hallit cuart kieserit carst Paleontologie depozite osteologice corpuri mumificate penaje schelete molar arheolog Bolomei Muzeul Istorie cal pitic Eqvus hemionus speoclimat depresiuni tasare sufoziune dizolvare regresiv talveguri rimaye vegetatie Puşcarciuc Oneşti Biologie clorofilă graminee Agrostis stolonifera iarba câmpului pratensis firuţă rogoz Carex distans rădăcină Symphytum officinale tătăneasă Isopyrum thalictroides găinuţă familia Ranunculaceae Equisetum arvense barba ursului împăratului lemn Populus tremula plop tremurător Prunus avium cires Dactylis glomerata golomăţ Quercus petraea gorun robur stejar Boraginaceae nu-mă-uita flori corole insecte polenizatoare polenizare bondari nectar mandibule miros plantă piciorul-cocoşului fag soluri calcaroase frunziş seminţe diviziune rizom târâtor barba-ursului Equisetaceae spori perena tulpini sterile fotosintetice heterotrofe fotosintetică culoare Poaceae iarba-câmpului fâneţe drenate Cyperaceae geologic depresiune Gura Bădicului căruţă satul Plavăţ Braga Găvanu eră faleză Bisoca prospecţiune endocarstice natură ţepi salcie păsări bidoane varză murat pescuit carpatic Paul Courbon Claude Chabert Uniunea Internaţională Speologie necalcaroase pseudocarst endocarst salin Buletin Geografie Universitate potasiu magneziu


vezi mai mult despre istoria Spațiului Românesc/ România


Există acces - prin televiziune, presă, carte, internet - la multe locuri din lume, dar rareori la diversitatea peisagistică a teritoriului României: pentru că aducerea în prim plan a datelor la zi - cu hărţi şi imagini - necesită multă minuţiozitate. Nu omitem ce este important în spaţiul geografic românesc, oferim ilustraţie bogată, multă în premieră absolută, în premieră detaliat explicată şi facem trimiteri la bibliografie. Oferim ample spaţii de publicare celor care nu-şi pot permite cheltuielile impuse de editarea şi difuzarea unor lucrări despre regiunile „neinteresante” geografic, turistic, istoric. Vă oferim articole şi ghiduri, enciclopedia geografică a României: cu informaţii în premieră, care coincid cu ceea ce găsiţi pe teren. Aveţi la dispoziţie singura reprezentare fotografică explicată a ţării. Teritoriul românesc montan şi peisagistic este atât de puţin cunoscut încât aproape oricare dintre prezentările noastre este premieră informaţională, fotografică, geografică. Descoperiţi diversitatea şi însemnătatea reliefului românesc!


extras din Speotelex, numărul 11, anul 1986