Lidmaatschap

Kosten lidmaatschap
Lid zijn van de RBS kost € 25,00 per kwartaal. Bij 3 of meer gezinsleden is de contributie € 24,00 per lid. Als je halverwege het kwartaal instapt wordt er € 2,50 per lesavond berekend.

Automatische incasso
De contributie inning gebeurt door automatische overschrijving (incasso). Aan het begin van elk kwartaal wordt automatisch de contributie van uw bankrekening afgeschreven. Vul hiervoor onderstaand lidmaatschapsbriefje in. Bij een automatische overschrijving blijft u baas over uw eigen portemonnee. Als u dat wilt heeft u 8 weken de tijd om uw bank de opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

Gezondheidsverklaring
Elk jaar ontvangen de leden een gezondheidsverklaring. Als er iets 'bijzonders' is, wat handig is voor ons om te weten, wilt u dit dan op de achterkant van de gezondheidsverklaring vermelden. Bijvoorbeeld; Dyslexie, ADHD, bijzonder onderwijs, dragen chloorbril enz.

Zakboekje
Alle leden van de Reddingsbrigade krijgen een zakboekje waarin inlegvellen van brevetten en diploma’s worden verzameld. Wilt u hiervoor een pasfoto inleveren? Graag de naam op de achterkant vermelden.

AVG
In verband met de diverse activiteiten van de RBS worden de lidmaatschapsgegevens verwerkt en diverse e-mails verzonden aan het door u opgegeven e-mailadres. Deze e-mails bevatten relevantie informatie over onder andere de lessen of diverse activiteiten die worden georganiseerd. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan horen we dat graag via: rbstaphorst@gmail.com. Bij het aangaan van het lidmaatschap worden je gegevens verwerkt zoals opgenomen in de privacyverklaring. Deze is te vinden op onze website onder het kopje ‘informatie’‘AVG’. Zonder toestemming voor gegevensverwerking kunt u geen lid worden.

Foto’s
De RBS publiceert foto’s en video’s voor verschillende doeleinden in het algemeen belang van de RBS. Tevens publiceert de RBS diploma- en wedstrijduitslagen en dergelijke in lokale media. Wanneer u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s, video’s en/of namen van u (of uw kinderen) dan horen we dat graag via: rbstaphorst@gmail.com.

Ziek zijn
Bij ziekte kunt u het lesgeld van de gemiste lesavonden terugkrijgen als er 3 of meer lessen achtereen gemist zijn en er een doktersverklaring is. Indien u het tijdig meldt krijgt u € 1,00 per gemiste les terug (niet met terugwerkende kracht).

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap dient u 14 dagen voor het begin van het nieuwe kwartaal aan te geven of door te e-mailen naar rbstaphorst@gmail.com.

Een nieuw kwartaal begint op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Wees hier a.u.b. alert op want we kunnen geen teruggave doen van het contributiegeld als u het te laat hebt doorgegeven.

Gedragsregels Kader en Bestuur
De RBS hanteert de gedragsregels voor begeleiders, zoals de gedragsregels die door NOC*NSF zijn opgesteld. Klik hier voor deze gedragsregels. De RBS hanteert daarbij ook een aannamebeleid. Kaderleden, instructeurs en andere vrijwilligers worden in principe vanuit de eigen ledenkring gevraagd en er kan gevraagd worden naar referenties. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), en bovenstaande gedragsregels zijn daar onderdeel van.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over Seksuele Intimidatie of die over een concreet incident een gesprek wil met de sportvereniging. De VCP is er voor leden, ouders van leden, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc. Klaas Tiemens (oud voorzitter) is VCP, onder meer te bereiken op mail en Esther Schuurman, onder meer te bereiken op mail. Wanneer u liever contact heeft met een onafhankelijk orgaan, kunt u contact opnemen met het vertrouwenspunt Sport van de NOC-NSF via telefoon 0900 – 202 55 90.