Skład rady

W roku szkolnym 2020/2021:

  • Przewodnicząca: Agata Smutrykowska

  • Wiceprzewodniczący: Przemysław Wysocki

  • Skarbnik: Katarzyna Gołembnik

  • Sekretarz: Blanka Pindor