Kontakt

Składka za rok szkolny 2020/2021 wynosi 90 zł za rodzinę, za cały rok. Wpłat prosimy dokonywać na:

  • Numer konta bankowego Rady Rodziców: 39 1240 6348 1111 0010 7731 6546 (Pekao SA)

  • W tytule przelewu koniecznie trzeba podać: nazwisko dziecka oraz nr klasy (lub klas w przypadku rodzin wielodzietnych)

W przypadku pytań lub wniosków prosimy o kontakt: