Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. dra Mateusza Chełmońskiego w Adamowiźnie