2. Llistat d'admesos. 27/10/2020

El llistat de les persones inscrites DINS DEL TERMINI al servei d'assessorament en la present convocatòria al nostre institut son les relacionades en la següent llista:

01

02

03

01

02

03

01

02

01

02

Nom família professional

Instal·lació i manteniment

Instal·lació i manteniment

Instal·lació i manteniment

Electricitat i electrònica


DNI

XXXXXX85M

XXXXXX15D

XXXXXX61V

XXXXXX61L

Admès/Exclòs/Llista d'espera

Admès

Admès

Admès

Admès


Hi ha un període de reclamació del 19 al 21 d'octubre ambdòs inclosos a Secretaria del centre.

Dins del termini: Els aspirants admesos hauran de presentar dins de les dates previstes en el calendari , la documentació demanada.

El llistat de les persones inscrites FORA DE TERMINI al servei d'assessorament en la present convocatòria al nostre institut son les relacionades en la següent llista:

01

02

01

02

01

02

01

02

Nom família professional

Administració i gestió

Administració i gestió

Transport i manteniment de vehicles

Transport i manteniment de vehicles

Electricitat i electrònica

Electricitat i electrònica

Instal·lació i manteniment

Instal·lació i manteniment

DNI

Admès/Exclòs/Llista d'espera

Admès

Admès

Admès

Admès

Admès

Admès

Admès

Admès

Fora de termini: Els aspirants admesos hauran de presentar dins de les dates previstes en el calendari , la documentació demanada.