Introducció

Tens experiència laboral però cap certificat que ho acrediti?

Si tens coneixements i capacitats adquirits al llarg de la teva vida laboral que et permeten exercir un lloc de treball pots aconseguir un reconeixement de la teva experiència laboral.

A qui pot interessar aquest procediment?

A totes aquelles persones que tinguin experiència laboral però que no tinguin cap acreditació o titulació oficial.

Que s'ha de fer per a participar?

Inscriure't quan surti la convocatòria. Al web de l'Institut trobaràs el calendari :

Quins son els requisits per a poder participar?

Han d'haver complert 18 anys i han d'acreditar una experiència laboral o en activitats socials d'almenys 2 anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

En que consisteix el procediment?

El sistema que et permet demostrar que estàs capacitat per a desenvolupar una activitat professional en la que ja tens experiència i aconseguir una acreditació professional, està basat en dos fases:

  • Assessorament.
  • Reconeixement.

Qui s'encarrega d'organitzar-lo?

Els instituts autoritzats pel Departament d'Ensenyament que actualment ofereixen dintre de la seva oferta formativa cicles formatius de grau mitjà i/o superior de formació professional.

Amb un reconeixement puc continuar la meva etapa formativa?

Si vols continuar la teva formació pot rendibilitzar el reconeixement, sol·licitant la convalidació corresponent a mòduls o unitats formatives dels cicles formatius de formació professional o de Certificats de Professionalitat.

Quins instituts i cicles formatius disposen del servei d'Assessorament i reconeixement de l'experiència laboral?

El Departament d'Ensenyament ha posat en marxa un espai web per tal de poder realitzar una cerca d'instituts i cicles formatius a on disposen del servei d'Assessorament i reconeixement de l'experiència laboral.

Enllaç a l'espai web de cerca d'instituts