Kanoklubben PUST

Foto's fra Stc. Hans aften 2022


Kanoklubben PUST er en sammenlægning af to kanoklubber, PUK og STRØMMEN, som kan føres tilbage til 1950. Navnet PUST kom af de første to bogstaver i hvert navn.

PUST er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund.

I PUST lægger vi vægt på familielivet og derfor er det også et familiemedlemskab, når man melder sig ind i klubben.

Sammenholdet i klubben er godt, og der er god deltagelse i de arrangementer, der bliver afviklet i løbet af året, følg med på hjemmesiden og på opslagstavlen i klubben.

Vi er meget glade for de lokaliteter vi har og passer godt på dem, vi har derfor tre pligtarbejdsdage om året.

Hvis man ønsker indmeldelse i klubben og kanoplads, kan man komme på en venteliste efter gældende regler.

Man kan også blive støttemedlem med mulighed for at deltage i de arrangementer og ture der bliver afholdt.

I kanoklubben PUST sker der noget hele året.

Pust Nyhedsmail 07-2024 er udsendt 22-04-2024

er der medlemmer som ikke har modtaget den, kan de henvende sig til Kasserer / Webmaster      

      Indkaldelse til Generalforsamling 2024( klik her ) 

Bagsværd Sø Regattaplan 2023 

Så ligger der foto's fra efterårsturen 2022 under Turudvalg

Formand

Willy Jørgensen


Webmaster: Tonni Kiilerich