Psykolog Frederiksberg

VELKOMMEN

De fleste kender til at stå i en vanskelig situation, hvor det kan være rart at have nogen at tale med. I nogle situationer kan venner og familie være en stor hjælp, men i andre situationer kan det være en fordel eller nødvendigt at have en udenforstående og professionel at tale med.

Kriser, stress, angst, depression, selvmordstanker, sorg eller fysisk sygdom er alle eksempler på situationer, hvor det kan være relevant at opsøge en psykolog. Er man pårørende til en person med fysisk eller psykisk sygdom, kan man også have behov for støtte og vejledning.

Den ustabile verden, vi aktuelt befinder os i, kan også give anledning til meget bekymring. Her kan samtaler hos en psykolog også være en mulig vej til at genfinde indre ro og balance.

YDELSER

Jeg tilbyder krisesamtaler, rådgivning og terapi til unge, voksne og par, og rammen for samtalerne aftales individuelt alt efter problemstilling, formål og personlighed.

Desuden tilbydes supervision både individuelt og i gruppe, ligesom undervisning kan aftales.

Du kan læse uddybende om mine ydelser under Behandling og Andre psykologfaglige ydelser og om min erfaring under Min baggrund.

Du er altid velkommen til at kontakte mig for at høre nærmere. Det er vigtigt at finde en psykolog, du føler dig tryg ved, og det er selvfølgelig muligt at aftale en uforpligtende samtale.

Kort ventetid.

TLF.: 42 26 51 03 - EMAIL: lotte.ahrensbach@gmail.com - Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 7A, 4.sal, 2000 Frederiksberg