Slobodne aktivnosti

Raspored slobodnih aktivnosti u školskoj dvorani za školsku godinu 2017./2018.


 Izvannastavne aktivnosti u sklopu produženog boravka           

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

Mali zbor

(učiteljica Svjetlana Pantoš) 


 

 

Šah

(vjeroučitelj Nikica Sabljak)

 

 

13-14:30h


 

Sportska škola


    PB 1     14-15h 

      PB 3      13:30-14:15h

      PB 2    14:15-15h

 


Izvanškolska aktivnost

Brick4kidz

 

 

 

 


  14-15h
 Sportske izvanškolske aktivnosti u školskoj dvorani

     

     PON    UT SRI ČET     PET
 NOGOMET
14-15h
 
  NOGOMET
14-15h
 
  NOGOMET
14-15h
 STOLNI TENIS
15-16h
 PLES
15-16h
 STOLNI TENIS
15-16h
  PLES
15-16h
 STOLNI TENIS
15-16h
 BADMINTON
16-18h
 RUKOMET Ž.
16-17h
 RUKOMET M.
17 -18h
  BADMINTON
16-18h
  RUKOMET Ž.
16-17h
 RUKOMET M.
17-18h
  BADMINTON
16-18h
 ODBOJKA Ž.
18-20h
 KOŠARKA Ž.
18-19h
KOŠARKA M.
19-20h
  ODBOJKA Ž.
18-20h
  KOŠARKA Ž.
18-19h
KOŠARKA M.
19-20h
  ODBOJKA Ž.
18-20h