Poznanie ucieleśnione i predykcyjne/Embodied and predictive cognition


            Witam na mojej stronie internetowej!
Jestem filozofem zajmującym się problemami znajdującymi się na styku filozofii i kognitywistyki,
a w szczególności badaniami podejmującymi kwestię roli ciała w poznaniu.


Aktua
lne badania:
Fizyczne ciało i kodowanie predykcyjne
Obliczeniowa rola ciała (ciało jako realizujące poznanie)
Zaburzenia samoświadomości
Urojenia