Poznanie ucieleśnione i integracja nauk o poznaniu/Embodied and integration of/in cognitive sciences


            Witam na mojej stronie internetowej!
Jestem filozofem zajmującym się problemami znajdującymi się na styku filozofii i kognitywistyki,
a w szczególności rolą jaką odgrywa ciało w procesach poznawczych.


Aktua
lne badania:
Fizyczne ciało i kodowanie predykcyjne
Obliczenia morfologiczne: obliczeniowa rola ciała//ciało jako realizujące poznanie
Zaburzenia samoświadomości
Urojenia
Integracja nauk poznawczych w świetle badań nad interdyscyplinarnością