Embodied cognition and integration in/of cognitive sciences


            Witam na mojej stronie internetowej!
Jestem filozofem zajmującym się problemami znajdującymi się na styku filozofii i kognitywistyki,
a w szczególności rolą jaką odgrywa ciało w procesach poznawczych.

Recent topics:
1.1 Morphological computation
1.2 Embodied cognition and predictive coding

2.1 Explanatory status of FEP (free energy principle)
2.2 Integration in/of cognitive science

3.1 Deflationary approach to bodily awareness and disorders of self-consciousness