Niet de problemen die je overkomen maken je ongelukkig, maar de manier waarop je daar mee omgaat.

Stoïcijnse wijsheid

Gestalttherapie is een praktische vertaling van bovenstaand inzicht dat al door Stoïcijnen als Marcus Aurelius en Seneca is beschreven. Eenvoudig gezegd leer je in therapie beter omgaan met problemen door te onderzoeken wat je eigen aandeel daarin is. Denk aan een probleem in je relatie, het verlies van een geliefde of gevoelens van overspannenheid, depressie of burn out.

De ervaring van geluk kan niet "gekocht" worden met het verwerven van steeds meer bezittingen, zoals een mooier huis, meer geld, of een leukere partner. Toch is dit wat veel mensen onbewust nastreven als ze streven naar steeds meer welvaart. Je kunt om je heen waarnemen hoe succesvol dat is. De Stoïcijnen wezen als gezegd op het grote belang van onze houding tegenover problemen. Misschien heb je iets gelezen van Brené Brown, auteur van de bestseller "De Kracht van kwetsbaarheid", die in haar onderzoek ontdekte dat het enige gemeenschappelijke kenmerk van succesvolle mensen is dat deze het vermogen hebben om zich kwetsbaar op te stellen. Geluk en succes hangen blijkbaar meer samen met innerlijke kwaliteiten dan uiterlijke omstandigheden.

Het is belangrijk om je te realiseren dat een probleem ontstaat in de interactie tussen jou en je omgeving. We ervaren het vaak anders, maar problemen ontstaan niet buiten jouw toedoen. Natuurlijk gebeurt er van alles waar jij geen invloed op hebt, maar het is jouw reactie, jouw manier van omgaan met wat op je pad komt die bepalend is voor de gevolgen voor jou.

In Gestalttherapie onderzoek je hoe jij omgaat met moeilijkheden die op je pad komen. Het bovenstaande beoogt duidelijk te maken dat het de moeite loont om daar aandacht aan te geven.

Omdat de relatie tussen cliënt en therapeut de belangrijkste factor is voor het succes van iedere therapie stel ik mezelf graag meer uitgebreid aan je voor; als je wil kun je doorklikken naar het tabblad "wie ben ik?"

Als je meer wil weten over mijn werkwijze kun je klikken op het tabblad: "wat is Gestalt?

Je kunt me schriftelijk of mondeling vragen stellen. Je bent van harte welkom om vrijblijvend kennis te maken. Ik vind het prettig als je me een mailtje stuurt om een afspraak te maken.

Ik heb een kleine praktijk aan huis vlak bij de brandweer aan de Zijlweg in Haarlem.

Gun jezelf wat aandacht, je bent het meer dan waard!

Paul

Paul ter Weijde

Eerste afspraak graag via email:

@: paulterweijde@planet.nl


Contactinformatie

Bereikbaarheid:

buslijnen 8 en 81 en 's zomers lijn 84 (halte Zijlweg/NOVA college)

Ruime parkeergelegenheid voor de deur.