Gestalttherapie Haarlem

Paul ter Weijde

Waar je vaste grond onder de voeten verliest en niet meer kunt lopen, moet je wel vliegen.

bron: Sjestov, Russisch schrijver

Paul ter Weijde

E-mail:

paulterweijde@planet.nl

telefoon: 023-5319150

Contactinformatie

Bereikbaarheid:

buslijnen 8 en 81 en 's zomers lijn 84 (halte Zijlweg/NOVA college)

Ruime parkeergelegenheid voor de deur.

Ik wil iemand voor je zijn die echt naar je luistert, je begrijpt en aanvoelt en dan ook weet waar je bent. En hoe je verder kunt met je leven.

Doel van Gestalttherapie

Gestalttherapie kan misschien het bondigst worden beschreven als "levenskunst". Leren hoe te leven, hoe om te gaan met de onvermijdelijke problemen van het leven. In de Griekse oudheid werd "levenskunst" bestudeerd en onderwezen door o.a. de Stoïcijnen. In het moderne onderwijs wordt ons veel kennis bijgebracht maar kennis over hoe te leven hoort daar niet bij. Ik heb het meeste in mijn leven geleerd "door schade en schande" en heb steun gevonden in therapie en verschillende wijsheidstradities. Je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Als Gestalttherapeut bied ik aan om je te ondersteunen bij het ontwikkelen van levenskunst en het leerproces minder pijnlijk te maken.

Belangrijk thema: gevoel en ratio

Ik ben zoals dat heet "nuchter" opgevoed in een zakelijk gezin, academisch gevormd, met alle aandacht voor kennis en weinig of geen aandacht voor emoties en gevoelens. Ik ging lange tijd emoties en gevoelens van anderen en mijzelf zoveel mogelijk uit de weg, het was onbekend terrein, ik was er onzeker en onveilig. Als ik er niet aan kon ontsnappen, bijvoorbeeld met mijn partner, voelde ik me machteloos en radeloos. Maar ik kon dat zelf in die tijd niet zien of benoemen.

De keerzijde van de afwerende houding tegenover emoties en gevoelens is de overschatting van de rol van het rationele denken. Daar was ik bovendien in opgevoed. Gedachten, ideeën en overtuigingen ontstaan door ervaring en zijn tevens de "lens" waardoor de wereld wordt waargenomen en nieuwe ervaringen worden opgedaan. Afhankelijk van wat we er over denken worden uitdagingen makkelijker of moeilijker, en worden uitdagingen echte problemen. Dit is een belangrijk inzicht dat kan ontstaan door ervaring. Als ideeën en overtuigingen begrepen worden als "lens" voor onze waarneming kan worden gezien dat ze in ieder geval verre van "neutraal" zijn.

Mijn werkwijze


Ik nodig je uit zo veel mogelijk stil te staan bij "jezelf".

Daarmee wil ik op deze plaats zeggen stil te staan bij emoties en gevoelens en stil te staan bij opkomende gedachten, ideeën of overtuigingen. Gevoel en verstand zijn op allerlei wijze met elkaar verstrengeld en soms lastig te onderscheiden. Ik help je om ze waar te nemen, zo mogelijk uit elkaar te trekken en zo te verhelderen wat er precies in jou gebeurt. Als je op het moment zelf waarneemt wat er in jou gebeurt (gewaarzijn/awareness) krijg je inzicht in jezelf en in jouw bijdrage aan het ontstaan van een probleem. Ik raad ook aan om te beginnen met mediteren als hulpmiddel bij het vergroten van je gewaarzijn.


Dit onderzoeksproces creëert "ruimte in je hoofd", er openen zich nieuwe eerder niet geziene perspectieven en keuzes. Zo los je niet alleen het probleem op waar je mee worstelde maar ontwikkel je het zelfinzicht om met toekomstige uitdagingen om te gaan. "Ik geef je geen vis maar leer je vissen", zoals ik dat voorheen probeerde te bereiken in mijn werk in Afrika.


Onze werkrelatie

Jij en ik gaan een intensieve werkrelatie aan die jou stimuleert en ruimte biedt om je gedrag te onderzoeken en wat daaraan ten grondslag ligt aan emoties, gevoelens, ideeën en overtuigingen. Ons contact is persoonlijk en direct. Behalve praten zal ik je soms uitnodigen om een experiment te doen om je emotionele worsteling concreet tussen ons op tafel te krijgen. Soms geef ik iets te lezen of schets ik de theorie achter wat we doen om je inzicht te geven in jezelf en het proces.


Het resultaat

Je mag verwachten dat je al na enkele gesprekken meer innerlijke ruimte ervaart en obstakels gaat opmerken die je in de weg zaten om je probleem te kunnen oplossen. Je gaat vrijheid en enthousiasme voelen om het oude los te laten en nieuwe keuzes te maken. En jij bepaalt wanneer de therapie voor jou afgerond kan worden omdat je weet dat "je hebt leren vissen".

Meer weten?

Meer info over Gestalt, over mij en over de kosten van therapie vind je door links bovenaan deze pagina te klikken op een van de tabbladen.

Afspraak maken?

Je bent van harte welkom in mijn praktijk in het centrum van Haarlem. Er is op dit moment geen wachtlijst. Om een afspraak te maken kun je mij bellen, of mailen met een voorkeur voor een dag en of tijd.

Paul ter Weijde