Nyheder

Se vores kalender for datoer


Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling d. 19 oktober kl 19.00. i Viemose forsamlingshus.

Dagsorden:

· Valg af dirigent

· Afstemning om vedtagelse af vedtægtsændrings forslag.

· Evt. hjertestarterkursus

Grunden til at der skal afholdes en ny afstemning er at der ikke var fremmødt 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer til den ordinære generalforsamling jf. §8 i gældende vedtægter.

Ved genopslag på ekstraordinær generalforsamling kan vedtægtsændringer vedtages ved stemme flertal.

Vi har i bestyrelsen også besluttet at i år afholder vi igen harmonikafestival i pakhus8 i uge 35.