Nyheder

Se vores kalender for datoer 


Ordinær generalforsamling  onsdag 8/2 2023 i Viemose forsamlingshus.

Ingen indkommende forslag

Dagsorden


 1.  Valg af dirigent, der ikke må være bestyrelsesmedlem

2.  Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse

3.  Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4.  Indkomne forslag

5.  Forelæggelse af budget med fastsættelse af kontingent

6.  Valg til bestyrelsen

7.  Valg af en suppleant til bestyrelsen

8.  Valg af revisor og revisorsuppleant

9.  Eventuelt


Vi har i bestyrelsen også besluttet at i år afholder vi igen Harmonikafestival i pakhus8 i uge 35.