ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW PTO
26 czerwca 2021 r.
godz. 10:00 (I termin) / godz. 10:20 (II termin) w formie posiedzenia zdalnego (online)


Zarząd Polskiego Towarzystwa Onomastycznego uprzejmie zawiadamia, że sprawozdawcze zwyczajne Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Onomastycznego odbędzie się w formie posiedzenia zdalnego prowadzonego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zapewniającej transmisję obrad posiedzenia oraz komunikację w czasie rzeczywistym w pierwszym terminie w dniu 26 czerwca 2021 r. o godz. 10:00, a w przypadku braku kworum w drugim terminie w dniu 26 czerwca 2021 r. o godz. 10:20 bez względu na liczbę obecnych członków Towarzystwa. Do udziału w Walnym Zebraniu potrzebny będzie komputer z dostępem do internetu, wyposażony w głośniki, mikrofon i (opcjonalnie) kamerę oraz w aktualną wersję przeglądarki internetowej. Linki (łącza) do spotkania na internetowej platformie telekonferencyjnej zostaną wysłane Członkom PTO na ich adresy e-mail podane przez nich do wiadomości Zarządu zgodnie z przepisami Statutu PTO. Ewentualne pytania Członków PTO dotyczące uczestnictwa w Walnym Zebraniu prosimy kierować na adres
poltowonom@gmail.com


Polskie Towarzystwo Onomastyczne powstało w 2018 roku. Jest stowarzyszeniem rejestrowym, którego głównym celem jest wspieranie badań nad nazwami własnymi oraz promocja naukowego dorobku onomastów (tj. badaczy zajmujących się nazwami własnymi). Polskie Towarzystwo Onomastyczne jest afiliowane w International Council of Onomastic Sciences (ICOS).

Szczególnym celem Polskiego Towarzystwa Onomastycznego jest upowszechnianie ustaleń polskiej onomastyki.

Towarzystwo skupia przedstawicieli różnych subdyscyplin językoznawczych i innych nauk, dla których nazwy własne są głównym lub pobocznym przedmiotem zainteresowania. Członkiem Towarzystwa może zostać każdy, kto jest chętny działać na rzecz realizacji celów Towarzystwa, niezależnie od posiadanego obywatelstwa czy afiliacji.

Zapraszany do zapoznania się z działaniami PTO oraz z sylwetkami członków Towarzystwa.