De Beek

De Beek, 2,5 km lang. De verbinding tussen de vijvers ongeveer 80 cm breed en de opstaande randjes, al of niet versierd met veldkeien ongeveer 15 cm hoog. De Beek zoals wij hem noemen met een bodem van ongeveer 10cm beton en bestand tegen het gewroet van de zwijnen. De zwijnen die op zoek zijn naar eiwit rijke emelten.
Op vele plaatsen is De Beek kapot gereden door de machines van Staatsbosbeheer. Je ziet op veel plaatsen precies waar de wielen de randjes hebben beschadigd.  Toch hebben we die Beek nodig om de vijvers te vullen. Van twee kanten komt het water, uiteindelijk komt het water als alle vijvers vol zijn uit in Tonnetjesdel. 
Ook is De Beek door bomengroei beschadigd, vele wortels  hebben stukken van de Beek omhoog getild zodat het water er misschien aan de zijkanten overloopt. Dit proces zullen we pas kunnen aanschouwen als er water uit de twee bronnen opgepompt wordt.  Toe we in 2009 begonnen met het opbouwen van de piramides en dit deel begin 2010 hadden afgerond is de werkgroep Noorderheide van Nuwenspete gestart om de Beek te gaan ontdoen van allerlei begroeiing  en zelfs op sommige plaatsen van onder het zand te halen. Ook worden de verschillende watervalletjes aangepakt, gerestaureerd en weer gangbaar voor het water gemaakt. Het ontdoen van de begroeiing is voor de vrijwilligers het zwaarste werk, vooral de grote graspollen die in de natte heide voorkomen. De vrijwilligers kunnen slechts 4 á 5 uur dit zware werk doen, dan is de kracht uit het lichaam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beelden van De Beek voor dat deze schoon gemaakt werd.