Boren nieuwe bron a/d oostzijde van de heide

In de jaren 1980 zijn de restanten van een bron aan de oostzijde, gelegen tegen het Kroondomein; door Staatsbosbeheer verwijderd. In de tijd van D.G. van Beuningen werd hier water door een windmolen opgepompt en later heeft hij deze molen vervangen door een pomp die aangedreven werd door een dieselmotor. Een hutje heeft D.G. hiervoor laten bouwen, ook van dit bouwsel is op dit moment niets meer terug te vinden. Om de vijvers, die gelegen zijn tussen het Bovenmeer en de Peter Paulplas, gevuld te houden met water was het noodzakelijk dat er weer een bron moest gekomen, ongeveer op de plek waar de windmolen heeft gestaan. Dus in de buurt van het Bovenmeer. Een verzoek gericht aan Defensie om een bron te laten boren door het Waterboordetachement van 101 Geniebataljon uit Wezep werd in het kader van Oefening en Opleiding positief beoordeeld. En in de week van 6 tot met 10 juni was het dan zover. Er zou weer water komen aan de oostzijde van de Noorderheide. Vergunningen werden aangevraagd bij de Gemeente Nunspeet en de Provincie Gelderland. Onder gunstige weersomstandigheden werden, voor de Werkgroep Noorderheide van Heemkundige Vereniging Nuwenspete en natuurlijk ook voor de eigenaar van het geheel (Staatsbosbeheer), de werkzaamheden onder de deskundige leiding van Aoo Greveling en Sm Wil Meijer uitgevoerd. Een Scania met boorinstallatie gevolgd door nog vijf Scania's allen meer dan 32 ton wegende kwamen via de Gortelse weg, door het Vierhouterbos, naar de Noorderheide. Op donderdagmiddag om 15.00 uur was de klus geklaard en op dat moment ontbreekt het de Werkgroep Noorderheide nog aan een aggregaat voor het leveren van de krachtstroom; maar met de toezegging van een bedrag door de Stichting Elise Mathilde en het Dichterbijfonds van de RABO bank zal zo'n apparaat binnenkort kunnen worden aangeschaft.

6 juni 2011;

Nadat alle voertuigen hun plekje hadden gevonden werd met de opbouw van de boorplaats begonnen; ook een tentenkamp werd ingericht want het 10 man sterke detachement bleef geduren hun activiteiten op de hei overnachten. Op deze eerste dag werd ook de eerste pijp de grond ingebracht; deze zorde ervoor dat tijdens het boren de boel aan de opppervlakte niet zou instorten. ook werd er deze dag en nacht, door een tankwagen, zo'n 60.000 liter water aangevoerd.

7 juni 2011; dinsdagochtend vroeg werd met het boren begonnen; een diepte van 75 m moest overbrugd worden; telkens werd een dubbelwandige pijp aan het totaal toegevoegd.


Uitleg wordt gegeven door Sm Wil Meijer

aan Jaap, Cees en Marianne van de Werkgroep Noorderheide.
Het getal 75 op de boorbuis geeft aan dat dit de laatste buis is die de grond in ging; de diepte was bereikt.

8 juni 2011; woensdag

Na het verwijderen van de boor worden de PVC buizen gereed gelegd om te worden geplaatst in het boorgat.

De trotse Jaap van Eijck en links Sm Wil Meijer met zijn sergeanten Ferry en Henk.

De bron wordt met hulp van een pomp van het boordetachement getest en volop water kwam naar boven en vulde het Bovenmeer; daarna vervolgde het water zijn weg door De Beek.

Woensdagavond hadden de mannen wel wat verdiend; een biertje, wat spare-ribs en gezelligheid maakte veel goed. Op donderdag werd de put verder afgewerkt en ligt nu verscholen onder wat groen te wachten op het aggregaat.Mannen van het Waterboordetachement van 101 Geniebataljon bedankt. De dieren op en nabij de Noorderheide zullen blij zijn met dat schone water.

Put, waarin de pomp op 45 meter diepte hangt; vanuit de put de waterslang die ingegraven naar het Bovenmeer loopt.

Blad Landmacht: In het Personeelsblad van de Koninklijke Landmacht nummer 5 blz 24 en 25 is een artikel opgenomen over bovenstaande activiteiten.