Algemene voorwaarden

·          De goederen worden indien mogelijk 1 dag voor de gebruiksdatum afgeleverd c.q. opgehaald en 1 dag na                                            gebruiksdatum weer opgehaald c.q. teruggebracht.

 

·           De door de verhuurder bezorgde goederen worden op de begane grond binnen afgeleverd en dienen bij het ophalen daar weer               schoon klaar te zetten, tenzij anders  is overeengekomen.

 

          ·          Het gehuurde artikel is en blijft eigendom van de verhuurder en mag tijdens de huurperiode niet uitgeleend of  onderverhuurd worden aan derden.

          ·           Voor niet schoon geretourneerde goederen wordt 50% van de huurprijs in rekening gebracht.

          ·           De huurder is verantwoordelijk voor het gehuurde artikel gedurende de gehele huurperiode.    ( Denk aan diefstal, vergunningen, vandalisme of zware/harde wind )

                      De huurder dient hier evt. verzekerd voor te zijn.

          ·          De gehuurde goederen kunnen tot 1 week voor huurdatum geannuleerd worden. Anders wordt huurprijs in rekening gebracht.

          ·          Indien de goederen terug zijn worden ze gecontroleerd en geteld. De telling is bindend.

          ·         De gehuurde artikelen dienen in dezelfde staat geretourneerd te worden.

                     Daarom is het niet toegestaan de artikelen te beplakken , beschrijven, gaten te boren etc.

·         Bij breuk en manco word een vervangingswaarde berekend.

 

         ·          Waarborgsom: De verhuurde goederen vertegenwoordigen een aanzienlijke waarde, daarom vragen wij een waarborgsom afhankelijk van de grote van de                                      bestelling.

          ·        Bezorgen/ophalen is mogelijk. Hier wordt een vergoeding voor gerekend.

 

·        Prijswijzigingen voorbehouden.

 

·         Prijzen Exclusief 21% BTW.


                  De huurder huurt alle artikelen dus geheel voor eigen risico en kan de verhuurder op geen enkele manier aansprakelijk stellen.
 
 

De verhuurder is niet aansprakelijk voor letsel aan derden

 
 
Comments