Algemene voorwaarden

·            De goederen worden indien mogelijk 1 dag voor de gebruiksdatum afgeleverd c.q. opgehaald en 1 dag na gebruiksdatum weer opgehaald c.q. teruggebracht.

 

·            De door de verhuurder bezorgde goederen worden op de begane grond binnen afgeleverd en dienen bij het ophalen daar weer schoon klaar te zetten, tenzij anders  is overeengekomen.

 

                      Het gehuurde artikel is en blijft eigendom van de verhuurder en mag tijdens de huurperiode niet uitgeleend of  onderverhuurd worden aan derden.

          ·           Voor niet schoon geretourneerde goederen wordt 50% van de huurprijs in rekening gebracht.

                      De huurder is verantwoordelijk voor het gehuurde artikel gedurende de gehele huurperiode.

                      ( Denk aan diefstal, vergunningen, vandalisme of zware/harde wind )
                      De huurder dient hier evt. verzekerd voor te zijn.

   

·            Indien de goederen terug zijn worden ze gecontroleerd en geteld. De telling is bindend.


                      De gehuurde artikelen dienen in dezelfde staat geretourneerd te worden.
                      
Daarom is het niet toegestaan de artikelen te beplakken , beschrijven, gaten te boren etc!!

·            Bij breuk en manco word een vervangingswaarde berekend.

 

         ·            Waarborgsom: De verhuurde goederen vertegenwoordigen een aanzienlijke waarde, daarom vragen wij een waarborgsom afhankelijk van de grote van de bestelling.

 

·            Bezorgen/ophalen is mogelijk. Hier wordt een vergoeding voor gerekend.

 

·            Prijswijzigingen voorbehouden.

 

·            Prijzen Exclusief 21% BTW.


                  De huurder huurt alle artikelen dus geheel voor eigen risico en kan de verhuurder op geen enkele  manier aansprakelijk stellen.
 
 

De verhuurder is niet aansprakelijk voor letsel aan derden

 
 
Comments