Algemene voorwaarden

· De goederen worden indien mogelijk 1 dag voor de gebruiksdatum afgeleverd c.q. opgehaald en 1 dag na gebruiksdatum weer opgehaald c.q. teruggebracht.

· De door de verhuurder bezorgde goederen worden op de begane grond binnen afgeleverd en dienen bij het ophalen daar weer schoon klaar te zetten, tenzij anders is overeengekomen.

· Het gehuurde artikel is en blijft eigendom van de verhuurder en mag tijdens de huurperiode niet uitgeleend of onderverhuurd worden aan derden.

· Voor niet schoon geretourneerde goederen wordt 50% van de huurprijs in rekening gebracht.

· De huurder is verantwoordelijk voor het gehuurde artikel gedurende de gehele huurperiode. ( Denk aan diefstal, vergunningen, vandalisme of zware/harde wind )

De huurder dient hier evt. verzekerd voor te zijn.

· De gehuurde goederen kunnen tot 1 week voor huurdatum geannuleerd worden. Anders wordt huurprijs in rekening gebracht.

· Indien de goederen terug zijn worden ze gecontroleerd en geteld. De telling is bindend.

· De gehuurde artikelen dienen in dezelfde staat geretourneerd te worden.

Daarom is het niet toegestaan de artikelen te beplakken , beschrijven, gaten te boren etc.

· Bij breuk en manco word een vervangingswaarde berekend.

· Waarborgsom: De verhuurde goederen vertegenwoordigen een aanzienlijke waarde, daarom vragen wij een waarborgsom afhankelijk van de grote van de bestelling.

· Bezorgen/ophalen is mogelijk. Hier wordt een vergoeding voor gerekend.

· Prijswijzigingen voorbehouden.

· Prijzen Exclusief 21% BTW.

De huurder huurt alle artikelen dus geheel voor eigen risico en kan de verhuurder op geen enkele manier aansprakelijk stellen.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor letsel aan derden