La Barraca

Una de les tradicions més antigues del nostre poble és la representació de "La Barraca" durant les Festes Majors d'hivern de Sant Antoni. La devoció per aquest Sant es remunta al mateix naixement del poble de Tivenys com a tal i la seva representació està documentada des del 1778. Es representava cada tres o quatre anys i, actualment, cada vuit o deu.

La Barraca - 1.1

APUNTS

- El dia 18 de gener del 2014 es representà La Barraca de Sant Antoni a Tivenys, 9 anys després de l'anterior.

- La intermitència de les seves representacions fa que sigui un dels actes més esperats per la gent de Tivenys, però alhora també és la tradició més fràgil i difícil de mantenir.

- L'escenari on s'ha representat La Barraca tradicionalment ha estat la Plaça Major de Tivenys. Les dues últimes edicions, per millorar l'espai del públic i fer millors efectes lluminosos i tècnics, s'ha traslladat al pati de les Escoles de Tivenys, l'antic hort de l'Abadia.


La Barraca - 2


PERSONATGES

- SANT ANTONI
- LLUCIFER

- ARCÀNGEL MIQUEL

- CORTEJAN
- PAQUITA
- PIQUIRRÍN
- TREMENDO
- CABEÇUT
- FANFARRÓ
- CORNUT
- TERRIBLE
- CALOMELANO
- ESCARBAT

- AMBAIXADOR
- DAMA
- CAVALLER
- PATGE
- MALALT

- COR D'ÀNGELS

La Publicata de l'any 1996
ARGUMENT

Sant Antoni és un anacoreta que ho ha deixat tot per anar a viure al desert, lluny de la societat. Vol estar prop de Déu i ho fa pregant i duient una vida de contemplació.

Llucifer i la seva cort de dimonis intentaran fer-lo caure en pecat ordint un pla per tal d'endur-se'l a l'infern. L'arcàngel Miquel salvarà en moltes ocasions el Sant fins que aquest en sortirà definitivament victoriós.


Publicata


LA PUBLICATA

La Publicata és un acte que es representa abans de La Barraca. Antigament es feia el dia abans de l'obra. És una rua pel poble en què els actors principals de La Barraca s'enfilen a matxos que les cases de Tivenys cedeixen per l'ocasió. Els altres personatges els segueixen: al davant va Sant Antoni, seguit per la cort angelical, i després va Llucifer, seguit per la tropa de dimonis. Al llarg del recorregut qualsevol personatge dóna l'ordre de parar i recita un vers satíric o de l'actualitat de Tivenys. Ara bé, la tradició marca que:

- Ningú, a part del personatge que recita el vers o qui l'ha escrit, pot ser coneixedor del contingut d'aquest fins que es recita.

- El mateix personatge es pot escriure el vers o demanar-li a algú que li escrigui. A més, qualsevol persona del poble pot escriure'n un i donar-lo després a un personatge.

- L'autoria del vers ha de ser sempre anònima, només qui el recita sap qui l'ha escrit.

- L'única persona que es fa responsable d'allò que diu a un vers és qui el recita.

- El recorregut de la rua depèn, per tant, dels llocs o les persones a qui van dirigits els versos.GALERIA D'IMATGES DE LA BARRACA

Properament us adjuntarem aquí l'enllaç a la secció on es recullen les imatges de les representacions de la Barraca que s'han fet.