Kontakt oss

Kontaktpersoner i venneforeningen

Leder:

Bjørn Andersen
mob. 470 11 370
e-post: bjorn@hanafjedle.net

Leie av båt:

Alv Harry Andersen
mob. 915 93 706.
e-post: alv.andersen@fastmail.fm

Kasserer:

Simon Folgerøy
mob. 473 50 857
e-post: simon.folgero@haugnett.no

Oscar II ligger til kai ved Sandnes Kulturhus - Sandnes Brygge