Kontakt oss

Kontaktpersoner i venneforeningen

Leder:
Bjørn Andersen
mob. 470 11 370
e-post: bjorn@hanafjedle.net

Leie av båt:
Gunnar Borg-Vatne
mob. 905 88 532
e-post: gb-vatne@frisurf.no

Kasserer:
Simon Folgerøy
mob. 473 50 857
e-post: simon.folgero@haugnett.noOscar II ligger til kai ved Sandnes Kulturhus - Sandnes Brygge
Comments