Historie

Kort historikk:

Fartøyet er bygget i 1885 for ”Sandnæs, Stavanger, Høgsfjord Dampskipsselskap, Sandnæs” (SSH) på Stavanger Støperi & Dokk.

Båten ble satt i rute mellom Stavanger, Høgsfjord, Frafjord, Lysefjorden  og senere Sandnes, Dale Stavanger.

I 1924 ble SSH oppløst og båten ble overtatt av selskapet ”D/S Oscar 2”. Oscar 2 fortsatte sin rute mellom Sandnes og Stavanger, men farten på Høgsfjorden og Lysefjorden ble begrenset til sommerhalvåret. Etter hvert som transporten mer og mer gikk over fra sjø til land ble det vanskeligere å drive rutetrafikk med lokalbåtane. I 1952 ble Oscar 2 solgt til Jøsingfjord Rutelag. Båten ble satt inn i Erfjord ruten eller ble brukt som avløserbåt.

I 1955 ble så Oscar 2 solgt til Ingebrigt Hepnes i Ryfylke og bygget om til fraktebåt på Fjeldberg Bruk på Hundvåg. Båten skiftet navn til ”Havås” og ble nå satt i fraktefart på kysten.

Etter at Ingebrigt Hebnes omkom ble båten solgt i 1958 til brødrene Naustvik på Karmøy. De satte båten inn i sandfarten på kysten. Brødrene Naustvik hadde båten i 13 år.

I 1971 ble ”Havås” til Ragnar Vatsø i Bremanger. Denne hadde båten i 8 år hvoretter den igjen skiftet eier og ble solgt til Karl Sæther på NordMøre. Båten gikk i denne tiden i sandfarten på Smøla, Hitra og Frøya for Rødsand Gruver innenfor Kristiansund.

Etter noen år hos Karl Sæther skiftet båten igjen eier, denne gangen til Kent Ove Reilstad som også brukte båten til sandfrakt.

I 1990 ble ”Havås” solgt igjen til Helge Nymo som brukte båten i til reparasjon av kaier i Nordland før den i 1993 for 9. gang skiftet eier. Kjøperen var hotelleier Birger Bech i Mo i Rana som hadde planer for restaurering av båten.

Innen han nådde så langt overtok da dagens eiere båten i 1998/1999. Aksjeselskapet DS Oscar II er eiet av Daniel Østebø. Terje Nyman og Svein Hana.

Opp gjennom årene har båten fremstått i en rekke versjoner. Av de mer markante kan nevnes:
  • Versjon 3 med båtdekk (1893)

  • Versjon 4 med salong på båtdekk og forlenging av eksisterende styrehus (begynnelsen av 1900-tallet).

  • Versjon 5 uten salong på båtdekk (1917). Denne versjonen er målet for restaureringsplanen.

  • Versjon 6 etter brann (c.1925), deretter større ombygging i 1949 med sideganger med stålplater og vinduer.

  • I 1955 ombygget til lastebåt, båtdekket fjernet, fronten av overbygget lenger akterover og til slutt i 2003 fjernes overbygg m.m. og båten bygges opp liknende til 1917- utgaven.
Klikk på bildet og du får et større

Versjon 1

Versjon 2

Versjon 3

Versjon 4

Versjon 5

 
 Oscar ca 1950, versjon 6
 
 
Oscar som Havås, 1955
 
Comments