דגמים כלכליים

מענק

חברה מסחרית

ממשלה

מוסד אקדמי

מענק
חברה מסחרית
מוסד אקדמי

תמיכה והדרכה

תכנה כשירות

מינוי לשירות

תרומה

תמיכה והדרכה
תוכנה כשרות
מנוי לשרות

שיווק

שירות מתקדם, בתשלום

פרסום

קהילה

פרסום
קהילה
Creative Commons License

מודלים כלכליים של פיתוח בקוד-פתוח מאת נדב קבלרציק כפוף לרישיון Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Israel License.