מודלים

מוסד אקדמי
מוסד אקדמי

ממשלה

חברה מסחרית
חברה מסחרית

מענק
מענק

 תרומה

מנוי לשירות
מנוי לשרות

תכנה כשירות
תוכנה כשרות
 
 תמיכה והדרכה
תמיכה והדרכה

 קהילה
קהילה

 פרסום
פרסום

 שירות מתקדם, בתשלום

שיווק

       

Creative Commons License
מודלים כלכליים של פיתוח בקוד-פתוח by נדב קבלרציק is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Israel License.