Veiligheid in de werkplaats

ARBO

In de ARBO-wet is vastgelegd dat bestuurders, ook van verenigingen, gezien moeten worden als werkgevers en dat mensen die binnen die verenigingen werkzaamheden verrichten, als werknemers beschouwd moeten worden.

Het bestuur van de schutterij moet zorgen dat de buksmeester(s) in een veilige omgeving kunnen werken en dat risico’s die tijdens de werkzaamheden kunnen optreden, worden weggenomen.

In de kolom hiernaast kunt u veiligheidsbladen en een checklist terugvinden waarmee de omgeving van de buksmeester gecontroleerd kan worden.

De risico’s die zich tijdens een bepaald soort werkzaamheden kunnen voordoen is afhankelijk van de omgeving de materialen en door wie de werkzaamheden worden uitgevoerd. Het is niet mogelijk om een checklist en veiligheidsinformatieblad te maken dat op alle werkplekken alle risico’s beschrijft. Mogelijk dat de informatie aangepast moet worden.

hhttps://www.sites.google.com/site/olsbuksmeester/bestanden/002_4%20Veiligheidsinstructie%20laden%20en%20herladen.pdf?attredirects=0