ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

http://www.charmrecycling.co.za/images/CHARM_animation.gif

«Στην ανακύκλωση έχει πάει το ποτήρι το παλιό       

και το ποτάμι που κυλάει είναι τώρα καθαρό!

Το ποτήρι που αγγίζω είναι από πλαστικό ,         

ένα ανακλυκλώσιμο υλικό!»

                                 Α.Κ

 
 
 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Οι ήρωες της Ανακύκλωσης» 

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ

(ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ) 

Δημιουργία «Παραμυθοσαλάτας» , με τη σύνδεση γνωστών παραμυθιών :

«Τα ταξίδια του κότσυφα» ,«Ο Αναπλαγυαλούχας » , «Ο κύριος Μπεν η Μου και τα σκουπίδια »

3. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Ενότητα 4η : «Χρησιμοποίησέ το ξανά και ξανά …και ξανά…(Ελληνική Γλώσσα)

Ενότητα 3η : «Απορρίμματα …υπάρχουν λύσεις» (Κεφάλαιο 7-Μελέτη Περ/ντος)

Πληροφορική (Δημιουργία ppt, word)

    Μουσική : Μελοποίηση ποιημάτων ,Εικαστικά (Αφίσα, Λεζάντες , Σκίτσα , Κατασκευές) ,

Αγγλικά

Αισθητική Αγωγή

4. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

http://bestanimations.com/HomeOffice/Keys/Key-04-june.gif  Να αποκτήσουν τα παιδιά θετική στάση και συμπεριφορά απέναντι στο περιβάλλον,

http://bestanimations.com/HomeOffice/Keys/Key-04-june.gif  Να αναγνωρίσουν ποια προϊόντα ανακυκλώνονται και να τα χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους,


http://heathersanimations.com/tools/shredder.gif

http://bestanimations.com/HomeOffice/Keys/Key-04-june.gif  Nα ευαισθητοποιηθούν  οι μαθητές σχετικά με την έννοια της  Ανακύκλωσης

http://bestanimations.com/HomeOffice/Keys/Key-04-june.gif τη Μείωση των απορριμμάτων

http://bestanimations.com/HomeOffice/Keys/Key-04-june.gif  και την Επαναχρησιμοποίησή τους.

http://bestanimations.com/HomeOffice/Keys/Key-04-june.gifΕξοικείωση με τα 3 R του περιβάλλοντος
Reduse, Reuse, Recycle


 • 5. ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

http://bestanimations.com/HomeOffice/Keys/Key-04-june.gif

 • ·         Αφόρμηση: Χρησιμοποίησέ το ξανά και ξανά… και ξανά!(Ελ. Γλώσσα)·         Καταιγισμός ιδεών –Συζήτηση-Ορισμός του προβλήματος
 •   Αφήγηση παραμυθιού και γνωριμία με «Τα ταξίδια του κότσυφα» και του «Αναπλαγυαλούχα».Ταυτόχρονη μετάφραση στα Αγγλικά.

http://bestanimations.com/HomeOffice/Keys/Key-04-june.gif

 • Σύνδεση : «Απορρίμματα …υπάρχουν λύσεις»(Μελέτη Περ/ντος
Προβολή βίντεο «Ανακύκλωση συσκευών
-Δεν είναι Παραμύθι 1 και 2
 • Συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών στην τάξη
 • Διαλογή και κατηγοριοποίηση σε κάδους ανακύκλωσης-Δημιουργία αυτοσχέδιου «υπέρ κάδου»
 • Επινόηση , σκιτσογράφηση και κατασκευή ηρώων με υλικά για ανακύκλωση
 • Κατασκευή παραμυθιών και ποιημάτων.

 • Κατασκευή μουσικών οργάνων με ανακυκλώσιμα υλικά και τραγούδια για την ανακύκλωση(ελληνικά και αγγλικά)

 •   Ακροστιχίδες, μεσοστιχίδες, σταυρόλεξα στο Υπολογιστή(Hot potatoes) και στα Αγγλικά
 • Δημιουργία ppt, word (Συνθήματα ,λεζάντες)
 • Δημιουργία Ιστότοπου με όλες τις δραστηριότητες.
 • Προβολή της ταινίας  «WALL-E»


6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ (2-6 μήνες): Δεκέμβριος -Ιανουάριος
http://bestanimations.com/HomeOffice/Keys/Key-04-june.gif

 7. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ

  Σε γειτονικό πάρκο

  Στο Δημαρχείο όπου θα επιδώσουν στο Δήμαρχο σχετική επιστολή για την Ανακύκλωση στην πόλη μας και θα ακολουθήσει «εικονικό»  Συμβούλιο με θέμα την Ανακύκλωση. 

8. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  (ΦΟΡΕΙΣ –  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ – ΠΡΟΣΩΠΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Υποσελίδες (1): παραμυθοσαλάτα
ĉ
ΑΝΝΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ,
25 Μαρ 2014, 12:32 μ.μ.
ĉ
ΑΝΝΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ,
3 Απρ 2014, 12:26 π.μ.
ĉ
ΑΝΝΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ,
3 Απρ 2014, 12:25 π.μ.
ą
ΑΝΝΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ,
25 Μαρ 2014, 12:38 μ.μ.
ą
ΑΝΝΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ,
25 Μαρ 2014, 12:39 μ.μ.
ĉ
ΑΝΝΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ,
20 Μαΐ 2014, 4:00 π.μ.
ĉ
ΑΝΝΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ,
28 Μαρ 2014, 12:37 μ.μ.
ą
ΑΝΝΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ,
25 Μαρ 2014, 12:38 μ.μ.
ĉ
ΑΝΝΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ,
25 Μαρ 2014, 12:40 μ.μ.
ĉ
ΑΝΝΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ,
28 Μαρ 2014, 12:37 μ.μ.
ą
ΑΝΝΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ,
25 Μαρ 2014, 12:39 μ.μ.
ĉ
ΑΝΝΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ,
25 Μαρ 2014, 12:32 μ.μ.