Boule

Våra boulebanor får vem som helst använda att spela på.

Ring Gun Andersson och kontrollera så det inte är uthyrt 0456-27178.