หน้าแรก


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน พ.ศ.2564

https://drive.google.com/file/d/1DXLCl3c4_tBjmTYjcjPc2sxQy1r03K2l/view?usp=sharing

ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์
1. กรอกใบสมัครออนไลน์ ผ่านทาง https://bit.ly/3gu7QRn
2. แนบเอกสารการสมัครผ่าน https://bit.ly/2QMKzPE (ผ่าน Chrome หรือ Safari)
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อผ่านทางเว็บไซต์ www.nbp.ac.th ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
4. รายงานตัว ณ ห้องบัวหลวง หรือ ทางระบบออนไลน์ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
*** สอบถามเพิ่มเติมผ่านทาง Line ID : ak12m

ประกาศยกเลิกการสอบวัดความรู้พื้นฐาน ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งนี้การรับสมัครและการรายงานตัวยังคงดำเนินการตามปกติ


https://sites.google.com/pracharath.ac.th/nongbuapittayakhom

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา คลิก

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิก

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี คลิก

การกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน คลิก


https://sites.google.com/a/nbp.ac.th/plans/


ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

  • กิจกรรม ติดตามกิจกรรมโรงเรียน    ที่นี่ !!!
    ส่ง 14 พ.ค. 2559 00:56 โดย อัศวิน กลับมา
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประจำวัน


หน่วยงานทางการศึกษา

GoogleApp

https://mail.google.com/ https://www.google.com/calendar
 
https://drive.google.com/
 
https://docs.google.com/
 
https://docs.google.com/spreadsheets
 
https://docs.google.com/presentation
 
https://sites.google.com/
 
https://www.youtube.com/
 
https://classroom.google.com/
 
https://maps.google.co.th/