ประกาศโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม  เรื่อง  นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  คลิก

👉 คลิก ชมวิดีโอห้องสมุดได้ที่ได้รับความเสียหาย😀

แนวทางปฏิบัติตามจริยธรรมครู คลิก

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คลิก

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คลิก

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ       6 เดือน คลิก

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิก

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ของโรงเรียน คลิก

เผยแพร่ผลงานข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา คลิก

วารสารประชาสัมพันธ์ คลิก