🎉🤩 ขอเชิญชมการแสดง ของนักเรียนเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ในงาน “Symposium ส่องฮีต ต๋ามฮอย วิถีน่าน ผ่าน Soft Power ส่งเสริมพหุปัญญา พัฒนาทักษะอาชีพอย่างยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ณ ลานข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

😉😃 รับชมการแสดง วงดนตรีซิมโฟนีออเคสตร้าผสมดนตรีไทยบรรเลงเพลงขับกล่อม การแสดงกลองสะบัดชัย ฟ้อนล่องน่าน ฟ้อนแง้น เยี่ยมชมนิทรรศการและการแสดงของนักเรียนเยาวชนน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน


ประกาศโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม  เรื่อง  นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  คลิก

แนวทางปฏิบัติตามจริยธรรมครู คลิก

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คลิก

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คลิก

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ       6 เดือน คลิก

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิก

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ของโรงเรียน คลิก

เผยแพร่ผลงานข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา คลิก

วารสารประชาสัมพันธ์ คลิก