รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม - 13 มีนาคม 2565 และสอบคัดเลือกในวันที่ 26 มีนาคม 2565 สามารถสมัครได้ที่ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียน 054-050-156 หรือติดต่อสอบถาม คุณครูวราพงศ์ วงศ์ดาว โทรศัพท์ 080-783-2048

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา คลิก

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิก

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี คลิก

การกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน คลิก