KONTAK

Adres:


Kerkkantoor:


Bankbesonderhede:

NG Wonderboompoort

ABSA tjek 580198, Takkode: 632005 

Aanlyn krediet- of debietkaart betaling:
https://pay.yoco.com/ng-wonderboompoort


Leraars:

Ds Wouter de Vos

Ds Naudé Kritzinger


Saakgelastigde:


Koster:


Orrelis:


Kolporteur:

Voeg uself by die gemeente se Whatsapp groep

(Slegs die admins post tersaaklike inligting, selde meer as een keer per week.)

https://chat.whatsapp.com/L9rbBXvTasBLJiBKwLdNvG