KONTAK

Adres:


Kerkkantoor:

  • Tye: Di en Vr 16:00 tot 17:00

  • Tel: 074 868 7616 (Welkom om te SMS, Whatsapp of Voicemail te laat. Ons sal na u terugkom binne bogenoemde ure.)

  • Stuur 'n Whatsapp na die kantoor. Ons sal na u toe terugkom in kantoortye: Kliek: https://wa.me/27748687616

  • Geen Faks: (Stuur Whatsapp Image of epos asb)

  • Epos: wonderboompoort@gmail.com


Bankbesonderhede:

NG Wonderboompoort

ABSA tjek 580198, Takkode: 632005

Aanlyn krediet- of debietkaart betaling:
https://pay.yoco.com/ng-wonderboompoort


Leraars:

Ds Wouter de Vos

Ds Naudé Kritzinger


Koster en Saakgelastigde:


Orrelis:


Kolporteur:

  • Gemeentebiblioteek is oop Sondae na die diens. Bybels, kinderbybels, sangbundels, of geestelike lektuur kan daar aangekoop.

  • Juckie de Vos (juckiedevos@gmail.com)

Voeg uself by die gemeente se Whatsapp groep.

(Slegs die admins post tersaaklike inligting, selde meer as een keer per week.)

https://chat.whatsapp.com/L9rbBXvTasBLJiBKwLdNvG