Hoofblad

Welkom!
 
                     Gemeente visie

 
Die visie banier
 
 Die Handeoop hande wat gee, wat uitgesteek word om te help;  ondersteunende hande; hand van welwillendheid, openhartigheid en vriendelikheid. 
Uiteindelik is dit God se hande wat sigbaar word in hierdie wêreld, deur ons hande.
 Die Kruisvorm die fokuspunt, die middelpunt, die genade waaronder ons leef en ook die herinnering  dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het.
 Die Mensesien die eensames, misdaad geteisterdes, hongeres, dakloses,treurendes en alle seer mense om ons raak,  ja en onthou dat ons Jesus se hande hier op aarde is.
 En so rig  onshier in Suider Afrika, en in Mountain View/Suiderberg – ook ons oog op die kruis; dra ons die kruis, bring ons hoop en  maak ons `n verskil -omdat ons leef onder en vanuit hierdie Kruis.
 
                                           Gemeente fokus
  

Ons moet gedurigdeur die Here toelaat om ons daarin te herinner dat LIEFDE in die hart van ons geloofslewe staan.

God het ons van die begin af liefgehad en het as gevolg van hierdie liefde mens onder ons kom word.

As mens het Jesus Christus liefde in sy mees praktiese manier vir ons kom wys.

Hierdie selfopofferende liefde van Jesus tot aan die kruis, bly altyd dit wat ons inspireer en waaruit ons in die wêreld die wêreld liefhê.

Wat kan dan vir die Here belangriker wees as om ons te vorm om as gemeente altyd te groei OM LIEF TE Hê!


 

NG Wonderboompoort Facebook Groep
Comments