WELKOM!

VANAF 12 SEPTEMBER 2021 IS DIT NIE MEER NODIG OM TE BESPREEK VIR DIE EREDIENSTE NIE


Adres:


Eredienste:


Kerkkantoor:


Leraars:

  • Ds Wouter de Vos

whdevos@gmail.com


  • Ds Naudé Kritzinger

naude.kritzinger@gmail.com


Bankbesonderhede:

NG Wonderboompoort

ABSA tjek 580198

Takkode: 632005


Gemeentevisie

Voor in ons kerkgebou is twee embleme prominent:

Die wêreldkaart herinner ons aan die Groot Opdrag om uit te gaan na die hele wêreld en dissipels van Jesus te gaan maak. Die lande waarin ons sendelinge ondersteun, finansieel en deur voorbidding, is aangedui op die kaart.

Gestuur na "Verwonde Gesinne" Die tweede banier herinner ons dat ons hier is vir 'n stukkende wêreld: eensames, misdaadgeteisterdes, hongeres, dakloses, treurendes en alle seer mense. "Vir sovêr julle dit aan die geringstes gedoen het, het julle dit aan My gedoen".