Η εκκλησιαστική ταυτότητά μας

Οι Ελεύθερες Ευαγγελικές Εκκλησίες Ελλάδας (Ε.Ε.Ε.Ε.) ανήκουν στην ευρύτερη οικογένεια των Διαμαρτυρόμενων ή Ευαγγελικών εκκλησιών, που συγκροτούν μία από τις τρείς βασικές χριστιανικές εκκλησιαστικές ομολογίες (μαζί με την Ορθόδοξη και την Καθολική εκκλησία).

Η Κοινωνία των Ε.Ε.Ε.Ε. ιδρύθηκε περί το 1946 από εκκλησίες με ιστορία πολλών ετών και κοινή δογματική ομολογία, η οποία στηρίζεται αποκλειστικά στο γραπτό λόγο του Θεού, στη Βίβλο.
Σκοπός των Ε.Ε.Ε.Ε. είναι η εξαγγελία του μηνύματος της κατά χάρη σωτηρίας δια του Ιησού Χριστού στην πατρίδα μας, η αμοιβαία πνευματική τους οικοδομή στην αλήθεια του λόγου του Θεού, και η ζωή έμπρακτης αγάπης και προσφοράς στον κόσμο, εκπληρώνοντας την εντολή του Ιησού Χριστού « εντολην καινην διδωμι υμιν ινα αγαπατε αλληλους καθως ηγαπησα υμας ινα και υμεις αγαπατε αλληλους».

Επισημαίνεται επίσης ότι:
  • Ιστορικά, οι Ε.Ε.Ε.Ε. προέκυψαν σε μεγάλο βαθμό ως ένα αυτόχθον κίνημα, που είχε ως πρωτοπόρους ανθρώπους εκζητητές της αλήθειας, οι οποίοι άφησαν το Πνεύμα του Θεού μέσα από τη μελέτη της Βίβλου να τους οδηγήσει σε γνήσια και ζωντανή σχέση με το Θεό, πέρα από προκαταλήψεις και δογματικά στερεότυπα.

  • Η δογματική συγγένεια με άλλες εκκλησίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, έχει ως βασικό της στοιχείο το πνεύμα της αδελφικής αγάπης, και δε συνεπάγεται κατά κανένα τρόπο άκριτη αποδοχή θέσεων ή πρακτικών που δεν ταιριάζουν με το πνεύμα της Βίβλου και την αληθινά χριστιανική πίστη και ζωή.

  • Πεποίθηση των μελών των Ε.Ε.Ε.Ε. αποτελεί ότι, ανεξάρτητα από τη σημασία και τη βαρύτητα των ορθών και Βιβλικά τεκμηριωμένων θέσεων πίστης, δεν είναι η απλή συμφωνία με αυτές το ουσιώδες στοιχείο της πίστης, αλλά η ουσιαστική βίωση των αληθειών της Βίβλου σε κάθε πτυχή της ζωής του ανθρώπου.

  • Γι’ αυτό, τα μέλη των Ε.Ε.Ε.Ε. είναι πρόθυμα να αναγνωρίσουν πνευματικούς αδελφούς και σε άλλες χριστιανικές ομολογίες, όταν το κυρίαρχο στοιχείο της ζωής τους είναι η σχέση με το Θεό που στηρίζεται στο απολυτρωτικό από την αμαρτία έργο της χάρης του Θεού, το οποίο πραγματοποιείται χάρη στη ζωή, το θάνατο, και την ανάσταση του Ιησού Χριστού και την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος σε κάθε πιστό.
Comments