Редакційна колегія

Головний редактор:

Коломієць Алла Миколаївна, доктор педагогічних наук, проректор з наукової роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Відповідальний редактор:

Шахов Володимир Іванович, доктор педагогічних наук, професор кафедри психології і соціальної роботи Навчально-наукового інституту педагогіки, психології і підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Заступник головного редактора:

Акімова Ольга Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор завідувач кафедри педагогіки і професійної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки, психології і підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Відповідальний секретар:

Галузяк Василь Михайлович, доктор педагогічних наук, професор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Члени редколегії:

Лазаренко Наталія Іванівна – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, ректор; доктор педагогічних наук, професор.

Гуревич Роман Семенович – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, директор Навчально-наукового інституту педагогіки, психології і підготовки фахівців вищої кваліфікації; доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України.

Мазур Пьотр – Вища Державна Професійна Школа м. Хелм, доктор габілітований, професор (Польща).

Паламарчук Ольга Миколаївна – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, доктор психологічних наук, професор.

Гурал-Пулроле Йоланта – Старопольська школа вища в м. Кельце, доктор габілітований, професор надзвичайний (Польща).

Шурек-Борута Аліна – Університет Шльонський у Катовіце, доктор габілітований, професор (Польща).

Бохенська-Влостовська Катажина – Pedagogium – Вища школа соціальних наук у Варшаві, ректор (Польща).

Громов Євген Володимирович – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, доктор педагогічних наук, доцент.

Коломієць Дмитро Іванович – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кандидат педагогічних наук, доцент.

Лящ Оксана Павлівна – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, доктор психологічних наук, доцент.

Чухрій Інна Володимирівна – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, доктор психологічних наук, доцент.