Про журнал

Рік заснування: 1999

Тематика: педагогіка і психологія

Реферативні бази даних: назва БД, назва видання у БД, Інтернет-посилання: Google Scholar; Index Copernicus; Національна бібліотека імені В. І. Вернадського

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8412 від 06.02.2004 р.

Фахова реєстрація: Збірник є науковим фаховим виданням категорії «Б» зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» (затверджено наказом МОН України № 1643 від 28.12.2019 р.)

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, польська, російська, англійська

Засновник: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Головний редактор: Коломієць Алла Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор

Відповідальний редактор: Шахов Володимир Іванович, доктор педагогічних наук, професор.

Заступник головного редактора: Акімова Ольга Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор.

Відповідальний секретар: Галузяк Василь Михайлович, доктор педагогічних наук, професор.

Члени редколегії (з розкриттям вчених звань та посад):

Лазаренко Н. І. – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, ректор; доктор педагогічних наук, професор.

Гуревич Р. С. – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, директор Навчально-наукового інституту педагогіки, психології і підготовки фахівців вищої кваліфікації; доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України.

Мазур Пьотр – Вища Державна Професійна Школа м. Хелм, доктор габілітований, професор (Польща).

Паламарчук О. М. – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, доктор психологічних наук, професор.

Гурал-Пулроле Йоланта – Старопольська школа вища в м. Кельце, доктор габілітований, професор надзвичайний (Польща).

Шурек-Борута Аліна – Університет Шльонський у Катовіце, доктор габілітований, професор (Польща).

Бохенська-Влостовська Катажина – Pedagogium – Вища школа соціальних наук у Варшаві, ректор (Польща).

Громов Є. В. – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, доктор педагогічних наук, доцент.

Коломієць Д. І. – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кандидат педагогічних наук, доцент.

Лящ О. П. – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, доктор психологічних наук, доцент.

Чухрій І. В. – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, доктор психологічних наук, доцент.

Адреса редакції: 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації

E-mail: naukzapped@gmail.com

Адреса сайту видання: www.sites.google.com/site/naukovizapiski