Styrelsen 2017/2018

Ordförande: Lars-Göran Fors
Vice ordförande: Jan Erik Sahlman
Kassör: Allan Lindgren                                                     
Sekreterare: Carl Brüdigan                                                       
Ledamot: Mats Andreasson
 
Suppleant: Maj Svensson
Suppleant: Jörgen Olausson
Suppleant: Bengt-Eric Mattisson

Revisor: Kent Gustavsson
Revisor: Mattias Tidstrand
Revisorsuppleant: Karl-Johan Samuelsson
Revisorsuppleant: Pär Qvist 

Valberedning: Hans Lundgren
Valberedning: Mikael Pettersson


Organisationsnummer: 717903-7226 

Styrelsen sammanträder följande datum under 2018

2018-01-10
2018-02-06
2018-03-06
2018-03-13  Årsstämma 2018, Folkets Hus
2018-04-10
2018-05-08
2018-06-05
2018-08-14
2018-09-04
2018-10-02
2018-11-06
2018-12-04

Plats: PRO-stugan i Nättraby ( Om inget annat bestäms). Tid kl 1730 Om Du har något ärende du vill ta upp skicka mail till:  
info@nvf.nu 

Jourtelefonen är endast bemannad under snöjourveckorna 48, 2017 till  och med vecka 10, 2018.

Telefonnummer jourtelefon: 0727-211 907