Styrelsen 2018/2019

Ordförande: Lars-Göran Forss
Vice ordförande: Jan Erik Sahlman
Kassör: Mats Andreasson                                                     
Sekreterare: Carl Brüdigam                                                      
Ledamot: Maj Svensson
 
Suppleant: Niclas Skoglund
Suppleant: Jörgen Olausson
Suppleant: Bernt-Eric Mattisson

Revisor: 
Revisor: Mattias Tidstrand
Revisor: Johan Skoglund
Revisorsuppleant: Hans Lundgren
Revisorsuppleant: Pär Qvist 

Valberedning:                                          
Vakant
Vakant

Organisationsnummer: 717903-7226 

Styrelsen sammanträder följande datum under 2018

2019-01-22
2019-02-05
2019-03-05
2019-03-12  Årsstämma 2019, Folkets Hus
2019-04-09
2019-05-07
2019-06-04
2019-08-13
2019-09-03
2019-10-01
2019-11-05
2019-12-03

Plats: PRO-stugan i Nättraby (Om inget annat bestäms). Tid kl 1730 Om Du har något ärende du vill ta upp skicka mail till:  
info@nvf.nu 

Jourtelefonen är endast bemannad fr.o.m. V.48 2018 t.o.m. V.13 2019.

Telefonnummer jourtelefon: 0727-211 907