Styrelsen 2017

Ordförande: Lars-Göran Fors
Vice ordförande: Jan Erik Sahlman
Kassör: Allan Lindgren                                                     
Sekreterare: Carl Brüdigan                                                       
Ledamot: Mats Andreasson
 
Suppleant: Maj Svensson
Suppleant: Jörgen Olausson
Suppleant: Bengt-Eric Mattisson

Revisor: Kent Gustavsson
Revisor: Mattias Tidstrand
Revisorsuppleant: Karl-Johan Samuelsson
Revisorsuppleant: Pär Qvist 

Valberedning: Hans Lundgren
Valberedning: Mikael Pettersson


Organisationsnummer: 717903-7226 

Styrelsen sammanträder följande datum under 2017/2018

2017-03-28
2017-05-02
2017-06-13
2017-08-15
2017-09-05
2017-10-03
2017-11-07
2017-12-06
2018-02-06
2018-03-06
Plats: PRO-stugan i Nättraby ( Om inget annat bestäms). Tid kl 1730 Om Du har något ärende du vill ta upp skicka mail till:  
info@nvf.nu 

Jourtelefonen är endast bemannad under snöjourveckorna 48, 2016 till  och med vecka 10, 2017.

Telefonnummer jourtelefon: 0727-211 907