Mail till föreningen skickas till info@nvf.nu

Post adresseras till:

Nättraby Vägars Samfällighetsförening
c/o Lars-Göran Fors
Lindwalls väg 15
373 30  NÄTTRABY