Välkommen till Nättraby Vägars Samfällighetsförenings hemsida.

På uppkommen anledning meddelas följande:

1. På parkeringsplatser (P) gäller 24 timmar, förutom om skylten har 12 tim. eller annan tidmärkning.

2. Parkering på våra gator gäller 24 timmar.

3. I samband med helger, får man stå på samma plats från fredag kväll till måndag morgon. Motsvarande gäller vid t.ex. jul/påsk-helger.

4. Parkering på våra vändplatser är tillåten, om inget annat sägs, dock får man inte blockera vändutrymmet.

5. Det är inte tillåtet att ställa upp husvagnar, släp, båtar på trailer, båtar motsv. på våra parkeringar mer än 24 timmar.

Allt enligt trafikingenjörerna Karlskrona Kommun.


Styrelsen ser gärna att våra medlemmar meddelar styrelsen om förslag på vägar som är i akut behov av ny asfaltering.

 Styrelsen har undersökt med REV-riks om vägföreningar använder sig av s.k. nyckeltal vid budgetering av underhåll/km väg. Svaret från REV-riks är att de inte känner till någon förening som använder sig av nyckeltal. Med nyckeltal menas, enligt REV-riks, att det är soliditet, räntabilitet på eget kapital, rörelsemarginal etc. som bolag brukar använda sig av. Det viktiga för en samfällighetsförening är att ha uppföljning på konton som föreningen har, samt att ha likvida medel dels för oförutsedda händelser, dels för verksamhet i början av verksamhetsåret innan årets avgifter börjar komma in. Föreningens syfte är inte att öka omsättningen och gå med vinst etc. Styrelsen anser att det är så styrelsen hanterar kapitalet idag.


NVS sommarunderhåll av vägar och diken.

 

Enligt vår verksamhetsplan så sker asfaltering under sommarhalvåret.

Budgeten för asfaltering varje år grundar sig på inkommet underlag avseende slitna vägbanor och potthål. Budgeten beslutas på Årsstämman. Beställning sker efter upphandlingsförfarande under våren. Genomförandet brukar ske under 3:e kvartalet.

 

Dikesrensning/klippning samt beskärning av buskar/mindre träd längs vårt vägnät sker kontinuerligt. From 2019 så köps tjänsten in att maskinklippa ett antal vägdiken av en entreprenör. Detta skulle i år genomförts i början av augusti. Tyvärr så blev entreprenören svårt sjuk. I avvaktan på tillfrisknande så handklipps ett antal vägar av vår anställde.

Hejans Lycka.

From v. 36 börjar exploateringen av Hejans Lycka 1. Det innebär att man kommer att stänga av del av Parkvägen preliminärt

fram till slutet av januari 2020. Arbeten som skall göras är Vatten- och avlopps anslutningar, vägar i nya området samt elinstallationer.

Se bilder nedan som visar hur trafikomläggningen kommer att ske under tiden.Högupplösta bilder finns under dessa länkar:
Styrelsen
Sidan uppdaterad 2019-08-27.