Välkommen till Nättraby Vägars Samfällighetsförening


Årsstämman 2017 har genomförts. Stämmoprotokollet finns nu att läsa under rubriken Årsstämmohandlingar.


Vecka 14 (2017-04-03) påbörjas arbetet med sandupptagningen. Vägföreningen hemställer till alla fastighetsägare med trottoar, alternativt staket, att sopa ut cirka 20 cm från kanten. Detta för att Vi skall få ett bättre resultat. Tackar på förhand.

På förekommen anledning, vill Vi än en gång påminna att 24 timmars regeln gäller fordon som parkeras längs vägen, eller på anvisade parkeringsplatser. Karlskrona Kommun beivrar överträdelser, med parkeringsböter
Här kan du läsa om fastighetsägarens ansvar för siktröjning.
Styrelsen
Sidan uppdaterad 2017-03-29