Välkommen till Nättraby Vägars Samfällighetsförenings hemsida.

På uppkommen anledning meddelas följande:

1. På parkeringsplatser (P) gäller 24 timmar, förutom om skylten har 12 tim. eller annan tidmärkning.

2. Parkering på våra gator gäller 24 timmar.

3. I samband med helger, får man stå på samma plats från fredag kväll till måndag morgon. Motsvarande gäller vid t.ex. jul/påsk-helger.

4. Parkering på våra vändplatser är tillåten, om inget annat sägs, dock får man inte blockera vändutrymmet.

5. Det är inte tillåtet att ställa upp husvagnar, släp, båtar på trailer, båtar motsv. på våra parkeringar mer än 24 timmar.

Allt enligt trafikingenjörerna Karlskrona Kommun.


Styrelsen ser gärna att våra medlemmar meddelar styrelsen om förslag på vägar som är i akut behov av ny asfaltering.

 Nättraby båtklubb har sjösättning lördag 2019-04-27 mellan kl. 07:00 - 14:00. Under denna tid kommer Åslättsvägen delvis vara avstängd för trafik till/från båthamnen.





Styrelsen
Sidan uppdaterad 2019-04-16.