Välkommen till Nättraby Vägars Samfällighetsförening


Årsstämman 2017 kommer att genomföras tisdagen den 14 mars, kl 1900, i Folkets hus, Parkvägen Nättraby


Motioner till 2017 års årsstämma, skall ha inkommit till Nättraby Vägars Samfällighetsförening, senast 2017-01-31 

Förslag till ledamöter i Nättraby Vägars Samfällighetsförening styrelse, skall ha inkommit till valberedningen, senast 2017-01-31. Efter detta datum är det enbart valledningens förslag som gäller.

Från och med vecka 44, påbörjas återställningsarbetet, på de gator som man lagt ner fiber i 


Här kan du läsa om fastighetsägarens ansvar för siktröjning.

Viktigt!
Karlskrona Kommun har meddelat att från och med 2016-01-01 kommer Karlskrona Kommun att bevaka felparkerade bilar (släp, båttrailers m m) även i kommundelarna.
Vi vill därför uppmärksamma alla om, att inom Nättraby tätort råder 24-timmarsparkering, om annat inte påtalats. 24 timmar gäller även för parkeringsytorna

Styrelsen
Sidan uppdaterad 2017-01.25