Välkommen till Nättraby Vägars Samfällighetsförenings hemsida.


Nu kommer vintern snabbt närmare och risken för snö och halka blir stor. Tänk på att ta det lugnt när första frosthalkan och snön kommer.

Snöjouren startar redan v.48 i år.

 Sandsopningen efter förra vintern har genomförts med endast ett fåtal klagomål och genomfördes i tid.

 Under sommaren/hösten har dikesrensningar och slamsugning (Affärsverken) av dagvattenbrunnar genomförts.

 Asfaltering har genomförts på Mjöviksvägen (busslingan) och del av Kyrkvägen.

 Under v.43/44 har dikesarbeten genomförts på Mjövikstrandsvägen.

 V. 44 genomförde Karlskrona Kommun en trafiksäkerhetssatsning på Ringvägen för att få bukt med det trafikkaos, som bilburna föräldrar skapat vid lämning av barn till skolan.

Vi hoppas nu att alla respekterar nyordningen för allas trevnad och säkerhet.

 I samband med inflyttningen av Karlskronahems nya lägenheter på Klockarebacken kommer Tegelvägen och Klockarebacken att asfalteras.

 Arbeten med VA-ledningar pågår längst söderut på Kyrkvägen, asfaltering troligen först till våren för att undvika sättningar i asfalten.

 Under november kommer de sista skärningarna i våra vägar efter bredbandsnedläggning att asfalteras.

Styrelsen
Sidan uppdaterad 2018-11-09.

Styrelsen ser gärna att våra medlemmar meddelar styrelsen om förslag på vägar som är i akut behov av ny asfaltering,