Välkommen till Nättraby Vägars Samfällighetsförenings hemsida.

 NÄTTRABY VÄGARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HÅLLER ÅRSSTÄMMA TISDAGEN DEN 12 MARS 2019 KL. 19:00.

 PLATS: FOLKETS HUS, PARKVÄGEN, NÄTTRABY.

OBSERVERA ATT FULLMAKTEN ÄR TRYCKT PÅ BAKSIDAN AV KALLELSEN. DET HAR VI GJORT FÖR ATT SPARA PAPPER.

OM UTSKICKAD KALLELSE FÖRKOMMIT ELLER MISSATS AV POSTEN FINNS KALLELSE/FULLMAKT UNDER FLIKEN "ÅRSSTÄMMOHANDLINGAR" HÄR PÅ HEMSIDAN.

 

 I samband med inflyttningen av Karlskronahems nya lägenheter på Klockarebacken kommer Tegelvägen och Klockarebacken att asfalteras.

 Arbeten med VA-ledningar pågår längst söderut på Kyrkvägen, asfaltering troligen först till våren för att undvika sättningar i asfalten.

 

 Styrelsen ser gärna att våra medlemmar meddelar styrelsen om förslag på vägar som är i akut behov av ny asfaltering.

 Nättraby båtklubb har sjösättning lördag 2019-04-27 mellan kl. 07:00 - 14:00. Under denna tid kommer Åslättsvägen delvis vara avstängd för trafik till/från båthamnen.

Styrelsen
Sidan uppdaterad 2019-02-14.