Välkommen till Nättraby Vägars Samfällighetsförening
Nättraby Vägars Samfällighetsförenings policy, vad gäller farthinder, hittar Ni under fliken Vägarna.
Årsstämman 2017 har genomförts. Stämmoprotokollet finns nu att läsa under rubriken Årsstämmohandlingar.


På förekommen anledning, vill Vi än en gång påminna att 24 timmars regeln gäller fordon som parkeras längs vägen, eller på anvisade parkeringsplatser. Karlskrona Kommun beivrar överträdelser, med parkeringsböter
Här kan du läsa om fastighetsägarens ansvar för siktröjning.
Styrelsen
Sidan uppdaterad 2017-08-14