Välkommen till Nättraby Vägars Samfällighetsförenings hemsida.

Nättraby Vägars Samfällighetsförening har genomfört årsstämman 2018-03-12. Verksamhetsberättelse, bokslut, budget för 2018, samt verksamhetsplan för 2018/2019 finns under fliken årsstämmohandlingar. Årsstämmoprotokollet läggs in när protokollet är justerat (inom 2 veckor.)

Från och med 2017-11-01 har NVS en ny entreprenör för snöröjning/sandning och sopning. Ketz Entreprenad & Service AB Nättraby.
Avtalet gäller dom kommande 3 åren. Med en ny entreprenör så kan det i början  ev.bli några misstag avseende snöröjning och sandning. Styrelsen hoppas att medlemmarna kan ha en viss förståelse för detta. För att snabbt åtgärda ev. misstag, kontakta vår Jourhavande på telefon 0727-211907.
Styrelsen
Sidan uppdaterad 2018-03-14