MSFaf1923

                                                                             MSF CVR: 35346309

                                                             
 
Middelfart Sejlforening - Aktivitetsplan 2018

10. Februar Vintergrill aften – Sejlerstuen v. Kongebro
            Der er tændt op i grillen fra kl. 18.00
            Tag lidt grillmad med og få en lun aften ud af en kold tid. (Bernt & Flemming )

2. April Fælles søsætning og oprydning på pladsen Sildemarken  - 
Vi starter kl. 07.00 og hjælper hinanden med at få bådene i vandet,
stativer sat på plads og ryddet ordentligt op på pladsen.  
Kontakt: Kurt Feldtfos – Tlf. 30702559  
          
7. April  Sildemarken & Svinøbroen
Evt. slutoprydning på Sildemarken og udlægning af adgangsvej til Svinøbroen. 
Vi mødes på Sildemarken 09.00 Spørgsmål omkring projektet kan rettes til Bernt 61555360   

7. April Standerhejsning 
Kl. 18.00 Standerhejsning i Kongebrohavnen
           Kl. 18.15 Festudvalget har arrangeret middag – kuvert pris 125,-
            øl,vand og vin kan købes til meget rimelige priser.
            NB ! Husk tilmelding til Hans  Henrik tlf./ SMS  31261436 d. 1. April
-v. mindre en 20 tilmeldinger aflyses aften arrangementet –


25. April  Onsdagssejladserne begynder. - Kongebro Havnen
Første Start går kl. 18.00 til og med August og Kl. 17.30 fra Sept. - Ferie i Juli.
Start Kl. 18.00 (17.30)         Ældre Træbåde
Start Kl. 18.20 (17.50)         Sejlbåde < / = 34’
Start Kl. 18.30 (18.00)         Sejlbåde > 34’
Sejladsen skydes af kl. 21.00, hvis ikke alle er i mål, vil det være stillingen kl. 21 der er tæller.
Kontakt Rene Madsen hvis du har spørgsmål omkring afvikling af sejladserne Tlf. 99 55 10 78 

           
9. Oktober  Generalforsamling – Sejlerstuen
Kl. 19.00 Møde start
Afgående bestyrelsesmedlemmer – Kim Sjøberg og Jens Larsen 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til Formanden senest
den 15. September iflg. vedtægter § 7 (www.middelfartsejlforening.dk)


12. Oktober Sidste Onsdagssejlads - Kongebrohavnen
(Fredag) 
Starten går:  hhv.  Kl. 16.30 / 16.50 / 17.00
Efterfølgende er der fælles spisning - Stegt Flæsk el. lignende -
Tilmelding til Flemming Moos tlf. 61 94 04 62


27. Oktober Klargøring af vinterpladsen – Sildemarken - 
                ”Standerstrygning” & Afriggerfest  - 
Kl. 9.00 Bronedtagning Svinø / klargøring af vinterpladsen - mødested Sildemarken

Kl. 18.00 Standerstrygning 
Kl. 18.15 Afrigger fest – Festudvalget har arrangeret middag –
kuvert pris 125,- vand og vin kan købes til meget rimelige priser.
NB ! Husk tilmelding til Hans Henrik tlf./ SMS  31261436 d. 19. Oktober
v. mindre en 20 tilmeldinger aflyses aften arrangementet -

3. November Fælles bådoptagning - Sildemarken
Sildemarken  -  mere information start tidspunkt følger.
Kontakt: Kurt Feldtfos – Tlf. 30702559  


Middelfart Sejlforening - Aktivitetsplan 2017
      
Kontingent :
Aktive medlemmer 600,- p.a
Passive medlemmer 200,- p.a
Hyldeleje i Sildemarken 100,- p.a.
Plads i masteskuret 350,- engangsudgift
Ansvarsforsikring for både 225,- p.a. via Codan Forsikring

Husk at kontingent m.v. og forsikring skal betales inden den 31. januar 2018
Lån af Sejlerstuen                                   500,- pr. dag + elforbrug a 3,- pr. kwh
Lån af Sejlerstuen kan kun ske via kassereren til foreningens aktive medlemmer. 
(Kasser: Flemming Moos  Tlf. 61 94 04 62)Konstituering:             Ansvarsområde:
Formand            Jens Larsen     Foreningen
Næstformand    Kim Sjöberg             Opsyn Sejlerstuen
Kasserer            Flemming Moos     Reservation af sejlerstuen
Sekretær            Rene Madsen        Onsdagssejladser 
Suppleant    Kurt Feldfos             Sildemarken & Masteskuret
Revisor            Stig Vangsø     Revision af årsregnskab

Back – up:
WebMaster Hans Henrik Honore Opdatering af MSF hjemmeside & Facebook

Projekter 2018         Ansvarlig                 Medhjælp
Nyt gulv i Sejllerstuen Karsten &  Flemming Kurt Feldfos
Ny MSF signal stander Hans-Jørn & Poul Anker
MSF Mastekran         Jens         BerntMiddelfart lystbådehavne LINK

Så er MSFAF1923 på Facebook   
Tjek her og bliv medlem af facebookgruppen:

https://www.facebook.com/groups/840305732817983/


Nyt fra Bestyrelsen

NB!  .... Sejlerstuen
Venligst vær opmærksom på at Sejlerstuen alene må anvendes til private formål. Lån / Leje af Sejlerstuen må under igen omstændigheder kunne relateres erhvervsmæssige formål.  


 
 
 
                     
Undersider (2): Løst & Fast MSF Markedsplads