MSFaf1923

                                                                             MSF CVR: 35346309

Middelfart Sejlforening - Aktivitetsplan 2017

                                                             
 
Middelfart lystbådehavne LINK

   
Nyt fra Bestyrelsens konstituering d. 16. December 2016

Hans Henrik har efter mange års indsats i foreningens bestyrelse valgt at trække sig. 
Posten som Pladsformand med Sildemarken som ansvarsområde er overtaget af  foreningens 
nyvalgte suppleant til bestyrelsen Kurt Feldtsfos som vil blive supporteret af Stig Vangsø.
Rene Madsen er efter en årrække som bestyrelses suppleant nu valgt ind i bestyrelsen og vil
fortsætte med at tage ansvaret for at "Onsdagssejladserne" afvikles i god ro og orden.  Aktivitetsplan 2017

 

1. Januar ” Nytårs kur ” -  MSF - Sejlerstuen

              Kom og byd det nye år velkommen og få en portion af Kim’s varme suppe.

              Drikkevare medbringer man selv.

              Der er åben i Sejlerstuen fra kl. 15.00

 

04. Februar Vintergrill aften – Sejlerstuen v. Kongebro

            Der er tændt op i grillen fra kl. 18.00

            Tag lidt grillmad med og få en lun aften ud af en kold tid. (Bernt & Flemming )

 

Uge 16 / 17 Fælles søsætning 

Sildemarken  -  mere information om dato og tidspunkt følger.

Kontakt : Kurt Feldtfos   tlf. 30702559

         

29 April  Sildemarken & Svinøbroen

                      Oprydning på Sidlemarken og udlægng af adgangsvej til svinøbroen.

Vi mødes på Sildemarken 09.00 Spørgsmål omkring projektet kan rettes til Bernt 61555360  

 

29. April Standerhejsning

Kl. 18.00 Standerhejsning i Kongebrohavnen

             Kl. 18.15 Festudvalget har arrangeret middag – kuvert pris 125,-

            øl,vand og vin kan købes til meget rimelige priser.

            NB ! Husk tilmelding til Birgit på tlf. 64418465 / SMS 21579526 senest d. 22. April

NB! -v. mindre en 20 tilmeldinger aflyses aften arrangementet –

 

 

3. Maj  Onsdagssejladserne begynder. - Kongebro Havnen

         Første Start går kl. 18.00 til og med August og Kl. 17.30 fra Sept. - Ferie i Juli.

          Start Kl. 18.00 (17.30)         Ældre Træbåde

          Start Kl. 18.20 (17.50)         Sejlbåde < / = 34’

          Start Kl. 18.30 (18.00)         Sejlbåde > 34’

          Sejladsen skydes af kl. 21.00, hvis ikke alle er i mål, vil det være stillingen kl. 21 der er tæller.

Kontakt Rene Madsen hvis du har spørgsmål omkring afvikling af sejladserne Tlf. 99 55 10 78

 

16. Maj Standerhejsning på Fænøbroen - Kongebro Havnen

        Kl. 17.00 Afgang fra Kongebro havnen

        Kl. 18.00 Standerhejsning sammen med Russelbæk Fiskerlaug

        MSF er byder på grill-pølser med det hele, til de der har meldt sig til.

         HUSK - Tilmelding til  Hans Henrik tlf. 31 26 14 36

        NB ! vi samles på et par både da der er begrænset plads ved Fænø-broen.

 

            

6. Oktober Sidste Onsdagssejlads - Kongebrohavnen

Starten går:  hhv.  Kl. 16.30 / 16.50 / 17.00

                      Efterfølgende er der fælles spisning - Stegt Flæsk el. lignende -

                      Tilmelding til Flemming Moos tlf. 26 20 69 47 


10. Oktober  Generalforsamling – Sejlerstuen

Kl. 19.00 Møde start

Afgående bestyrelsesmedlemmer – Jens Larsen, Kim Sjøberg

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til Formanden senest

den 15. September iflg. vedtægter § 7 (www.middelfartsejlforening.dk)

 

7. Oktober Klargøring af vinterpladsen – Sildemarken - ”Standerstrygning” & Afriggerfest  -

             Kl. 9.00 Bronedtagning Svinø / klargøring af vinterpladsen - mødested Sildemarken

 

             Kl. 18.00 Standerstrygning

             Kl. 18.15 Afrigger fest – Festudvalget har arrangeret middag –

             kuvert pris 125,- vand og vin kan købes til meget rimelige priser.

NB ! Husk tilmelding til Birgit på tlf. 64418465 / SMS 21579526 senest d. 8. Oktober

v. mindre en 20 tilmeldinger aflyses aften arrangementet -

 

Uge 41 Oktober Fælles bådoptagning - Sildemarken

Sildemarken  -  mere information om dato og tidspunkt følger.

            Kontakt : Kurt Feldtfos   tlf. 30702559


Kontingent :

Aktive medlemmer                                                            600,- p.a

Passive medlemmer                                                         200,- p.a

Hyldeleje i Sildemarken                                                     100,- p.a.

Plads i masteskuret                                                          350,- engangsudgift

Ansvarsforsikring for både                                                 225,- p.a. via Codan Forsikring

 

Husk at kontingent m.v. og forsikring skal betales inden den 30. januar 2016

Lån af Sejlerstuen                                   500,- pr. dag + elforbrug a 3,- pr. kwh

Lån af Sejlerstuen kan kun ske via kassereren til foreningens aktive medlemmer.

(Flemming Moos  Tlf. 2620 6947)

 
 
 
                     
Undersider (2): Løst & Fast MSF Markedsplads