MSFaf1923

                                                                             MSF CVR: 35346309

Middelfart Sejlforening - Aktivitetsplan 2017

                                                             
 
Middelfart lystbådehavne LINK

   
Nyt fra Bestyrelsens 

NB!  .... Sejlerstuen
Venligst vær opmærksom på at Sejlerstuen alene må anvendes til private formål. Lån / Leje af Sejlerstuen må under igen omstændigheder 
kunne relateres erhvervsmæssige formål.  

Aktivitetsplan 2017

 

         

29 April  Sildemarken & Svinøbroen

                      Oprydning på Sidlemarken og udlægng af adgangsvej til svinøbroen.

Vi mødes på Sildemarken 09.00 Spørgsmål omkring projektet kan rettes til Bernt 61555360  

 

29. April Standerhejsning

Kl. 18.00 Standerhejsning i Kongebrohavnen

             Kl. 18.15 Festudvalget har arrangeret middag – kuvert pris 125,-

            øl,vand og vin kan købes til meget rimelige priser.

            NB ! Husk tilmelding til Birgit på tlf. 64418465 /  senest d. 22. April

BEMÆRK...  DER KAN IKKE TILMELDES PR SMS TIL BIRGIT & THOMAS TEUT 

NB! -v. mindre en 20 tilmeldinger aflyses aften arrangementet –

 

 

3. Maj  Onsdagssejladserne begynder. - Kongebro Havnen

         Første Start går kl. 18.00 til og med August og Kl. 17.30 fra Sept. - Ferie i Juli.

          Start Kl. 18.00 (17.30)         Ældre Træbåde

          Start Kl. 18.20 (17.50)         Sejlbåde < / = 34’

          Start Kl. 18.30 (18.00)         Sejlbåde > 34’

          Sejladsen skydes af kl. 21.00, hvis ikke alle er i mål, vil det være stillingen kl. 21 der er tæller.

Kontakt Rene Madsen hvis du har spørgsmål omkring afvikling af sejladserne Tlf. 99 55 10 78

 

16. Maj Standerhejsning på Fænøbroen - Kongebro Havnen

        Kl. 17.00 Afgang fra Kongebro havnen

        Kl. 18.00 Standerhejsning sammen med Russelbæk Fiskerlaug

        MSF er byder på grill-pølser med det hele, til de der har meldt sig til.

         HUSK - Tilmelding til  Hans Henrik tlf. 31 26 14 36

        NB ! vi samles på et par både da der er begrænset plads ved Fænø-broen.

 

            

6. Oktober Sidste Onsdagssejlads - Kongebrohavnen

Starten går:  hhv.  Kl. 16.30 / 16.50 / 17.00

                      Efterfølgende er der fælles spisning - Stegt Flæsk el. lignende -

                      Tilmelding til Flemming Moos tlf. 26 20 69 47 


10. Oktober  Generalforsamling – Sejlerstuen

Kl. 19.00 Møde start

Afgående bestyrelsesmedlemmer – Jens Larsen, Kim Sjøberg

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til Formanden senest

den 15. September iflg. vedtægter § 7 (www.middelfartsejlforening.dk)

 

7. Oktober Klargøring af vinterpladsen – Sildemarken - ”Standerstrygning” & Afriggerfest  -

             Kl. 9.00 Bronedtagning Svinø / klargøring af vinterpladsen - mødested Sildemarken

 

             Kl. 18.00 Standerstrygning

             Kl. 18.15 Afrigger fest – Festudvalget har arrangeret middag –

             kuvert pris 125,- vand og vin kan købes til meget rimelige priser.

NB ! Husk tilmelding til Birgit på tlf. 64418465 / SMS 21579526 senest d. 8. Oktober

v. mindre en 20 tilmeldinger aflyses aften arrangementet -

 

4. November Oktober Fælles bådoptagning - Sildemarken

Sildemarken  -  mere information om tidspunkt følger.

            Kontakt : Kurt Feldtfos   tlf. 30702559


Kontingent :

Aktive medlemmer                                                            600,- p.a

Passive medlemmer                                                         200,- p.a

Hyldeleje i Sildemarken                                                     100,- p.a.

Plads i masteskuret                                                          350,- engangsudgift

Ansvarsforsikring for både                                                 225,- p.a. via Codan Forsikring

 

Husk at kontingent m.v. og forsikring skal betales inden den 30. januar 2016

Lån af Sejlerstuen                                   500,- pr. dag + elforbrug a 3,- pr. kwh

Lån af Sejlerstuen kan kun ske via kassereren til foreningens aktive medlemmer.

(Flemming Moos  Tlf. 2620 6947)

 
 
 
                     
Undersider (2): Løst & Fast MSF Markedsplads