De (marco) en (cuadro)

De (marco) en (cadro) é unha exposición individual  realizada no Centro de Arte Torrente Ballester. As imaxes mostran tres espazos. No primeiro cuarto hai unha intervención específica que emprega as lucesfluorescentes existentes. Foi intervido con  tres grandes cadros  de 215 x 35 x 25 cm que empregaron a luz específica do espazo . No segundo cuarto tratei de  usar as paredes colocando cadros de diferentesdimensións: 100 x 100 cm, 50 x 50 cm, para crear unha pintura expandida. No terceiro espazo combináronse as  obras con imaxes proxectadas.

Comisario David Barro

Foto: Alberto Carou.

Catálogo Texto: Segundo Saavedra. David Barro.

Terceiro Espazo. Ciclo Miradas Virxes. Centro de Arte Torrente Ballester. Ferrol. 2001.

Primeiro espazo

Segundo espazo

Terceiro espazo