Johtokunta

        
                           

              

Johtokunta
  
 Pj. Arto Saarikoski                                        0400341398
 Siht. Ulriikka Pitkärantan                             040-5686427
 Rahastonhoitaja  Tanja Ylikoski
Vpj.  Marko Hauta-heikkilä
Ake Teikari
 Pirjo Pihlajaviita
 Janika Halkola                                        
 Katja Saarikoski
Reijo Mäkinen